Archiv pro měsíc: Září 2014

Vysvětlení 1427 - Klávesnice z iOS

Nedávno uvedená nová verze operačního systému iOS pro zařízení společnosti Apple přidává do systémové klávesnice funkci, která na základě předchozího textu a analýzy často používaných výrazů a slovních spojení dává uživateli pro zrychlení psaní návrhy, jak by mohl dál pokračovat (jinými slovy jde o alespoň teoreticky inteligentnější autocorrect). Tato funkce už je nějakou dobu dostupná na jiných mobilních systémech, ale v iOS má nyní premiéru. Návrhy, které uživatel dostává, mohou přitom být jak poměrně smysluplné a užitečné, tak i naprosto absurdní.

Randall si evidentně s nějakým iOS zařízením hrál a zkoušel do něj zadávat slavné filmové citáty s poměrně pozoruhodnými výsledky. Zde je seznam filmů a skutečných znění oněch slavných citátů:

"Jak prosté, drahý Watsone." - Klasicky spojováno s postavou Sherlocka Holmese, i když v knihách tato věta nikdy nezazněla.
"Pozdrav mého malého přítele!" - Zjizvená tvář / Scarface (verze z roku 1983)
"Toto, mám dojem, že už nejsme v Kansasu." - Čaroděj ze země Oz
"Jmenuji se Bond. James Bond." - Prakticky všechny Bondovky
"Jsem jen list ve větru. Sleduj mě, jak plachtím." - Serenity
"Rošťáci se nikdy nevzdávají!" - Rošťáci
"Máš můj meč." "A můj luk." "A mou sekeru!" - Pán prstenů: Společenstvo prstenu

A v mouseover textu:

"Dobrý den. Jmenuji se Inigo Montoya. Zabil jste mi otce. Připravte se na smrt." - Princezna nevěsta
"Pomsta je pokrm, který je nejlépe podávat studený." - Celá řada filmů a knih
"Mohou nám vzít životy, ale nikdy nám nevezmou naši svobodu!" - Statečné srdce

Nakonec bychom jen podotkli, že ačkoliv Randall možná skutečně uvádí reálné návrhy klávesnice v iOS 8, my jsme si české verze víceméně vymysleli a inspirovali se u toho částečně originálem, částečně vlastními zkušenostmi s podobnými predikčními algoritmy.

Vysvětlení 1426 - Zredukujte své účty

Dnešní strip je opravdu velmi zábavný, je-li mezi přítomnými nějaký chemik.

Slovo "redukce" se používá v řadě různých významů. V chemii se jako "redukce" označuje reakce, která je víceméně opakem (a současně doplňkem, neboť probíhají vždy obě současně) oxidace - při oxidaci atom dané látky elektrony ztrácí, při redukci je naopak získává. Je nicméně velmi nepravděpodobné, že pokus o chemickou redukci papíru s účty bude mít za následek snížení (tedy redukci) splátek na hypotéku...

Tetrahydridoboritan sodný (NaBH4) je velmi významným redukčním činidlem, které se v chemii při redukčních reakcích často používá.

Mouseover text pak samozřejmě odkazuje na skutečnost, že hoření (například papíru) je v chemickém smyslu oxidační reakcí.

Vysvětlení 1425 - Úkoly

Jak správně podotýká dnešní strip, v počítačovém světě je někdy pro nezasvěceného dost těžké pochopit, proč jeden úkol může být relativně triviální, zatímco druhý obrovsky náročný.

Muž na obrázku evidentně představuje jednoho takového běžného člověka, který zadává programátorovi (respektive zde tedy programátorce) práci. Požadavek na ověření toho, zda se uživatel nachází v národním parku, je poměrně snadný. Mobilní telefony dnes disponují několika způsoby, jak zjistit s různou přesností svou aktuální polohu - ostatně, tu musejí alespoň přibližně znát už z principu fungování mobilních služeb (samozřejmě za předpokladu, že se právě nacházejí v oblasti, pokryté mobilním signálem). Není proto příliš těžké tuto pozici nějak dále zpracovat a vyhodnotit na základě mapových podkladů a souřadnic.

Druhý požadavek se může zdát nezasvěcenému uživateli prakticky stejně náročný - stačí se přece podívat na snímek a jasně vidíme, zda se na něm nachází nějaký pták. Bohužel je ale třeba celou věc vnímat z hlediska počítače, nikoliv člověka. Počítač vnímá snímek pouze jako hromadu nesourodých dat a není schopen v nich vidět konkrétní předměty či objekty tak, jako je na snímku snadno ihned vidí lidský mozek. Má-li se s dostatečnou spolehlivostí byť jen pokusit o vyhodnocování toho, co na snímku je, potřebuje k tomu i v případě těch nejzákladnějších objektů velice sofistikované algoritmy, pomocí kterých je (prozatím stále v poměrně omezené míře) schopen obsah snímku alespoň nějakým základním způsobem vyhodnotit. Rozpoznání, zda je na snímku pták, by jakožto úkol, který se může velice snadno velmi zkomplikovat (ptáci mají různé barvy, mohou mít různé tvary, různou velikost, nemusejí být na snímku celí, mohou různě splývat s pozadím a podobně) pak vyžadovalo opravdu velice komplikované rozhodování a vyhodnocení, které v současné době zatím pravděpodobně vůbec nejsme schopni vytvořit. Systémy pro rozpoznávání obličejů či úsměvů na fotografiích, kterými dnes disponuje nejeden fotoaparát, jsou ve skutečnosti mnohem komplikovanější a sofistikovanější, než by si laik mohl myslet.

Vše pak dokladuje také mouseover text, zmiňující skutečnou příhodu. Marvin Minsky je přitom uznávaným odborníkem v oblasti umělé inteligence.

Vysvětlení 1424 - Do střehu

Dnešní strip vytváří zajímavé paralely mezi šermířským zápasem a vztahem dvou lidí, respektive důvěrným rozhovorem.

Muž vlevo vyzývá "Do střehu!", což je samozřejmě klasické šermířské zvolání, zahajující souboj, ovšem muž vpravo si ho evidentně vykládá poněkud méně doslovně, nijak viditelně na něj po šermířské stránce nereaguje a chová se poměrně rezignovaně. Ve druhém panelu pak namísto zahájení souboje komentuje skutečnost, že ačkoliv se oba podle všeho znají již velice dlouho a důvěrně, pokud se ho muž vlevo zeptá, na co právě myslí, stejně poněkud zaváhá, než odpoví - pokud si přitom dva lidé skutečně plně důvěřují, alespoň teoreticky by takovéto zaváhání nemělo nastávat. Muž vlevo pak navrhuje být trochu méně ve střehu, na což muž vpravo opět poměrně rezignovaně opáčí, že to už zkoušel a bolelo to. Může přitom mít na mysli jak skutečně fyzickou bolest, pokud bychom to chápali v rovině šermířské, ale také bolest psychickou, pokud se budeme držet oné citové roviny - v takovém případě v podstatě říká, že už v minulosti někomu plně důvěřovat zkoušel, ale dotyčný toho nějakým způsobem zneužil.

Mouseover text pak jako obvykle pokračuje v naznačené situaci. Muž vlevo zvolal "Zásah!", což můžeme opět chápat buď doslovně šermířsky, nebo přeneseně, na což muž vpravo odpovídá námitkou, že měl citovou prioritu - v šermu může za jistých specifických situací rozhodovat o přidělení bodu priorita daného výpadu. Například pokud oba soupeři docílili zásahu prakticky současně, získává bod ten z nich, který daný výpad zahájil dříve.

Vysvětlení 1422 - Umírá mi telefon

Slovním obratem "umírá mi telefon", případně hovorověji "chcípá", asi obvykle máme na mysli buď to, že našemu telefonu právě dochází baterka, nebo že má nějakou zásadní vadu, která stále více brání jeho používání.

Hrdina dnešního comicsu má se svým umírajícím telefonem ovšem, jak se zdá, poněkud větší problém. Jeho chování totiž kopíruje závěrečné fáze života hvězd. Jak v nitru hvězdy dochází palivo, které by bylo možné termonukleární reakcí spalovat, začíná hvězda postupně zvyšovat svou povrchovou teplotu, současně dochází k jejímu rozpínání a hvězda se mění v rudého obra. Jakmile taková hvězda spotřebuje valnou většinu svého zbývajícího paliva, odhodí své vnější obálky a zhroutí se v bílého trpaslíka. Tedy alespoň v případě průměrně hmotných hvězd. Nadprůměrně hmotné hvězdy hoří intenzivněji a rozpínají se rychleji a navíc mohou v této fázi svého života explodovat a v krátkém a intenzivním záblesku ze sebe vydat obrovské množství energie - jinými slovy se změní v novu nebo supernovu. Jak se zdá, hrdina comicsu se domnívá, že právě takový bude osud jeho telefonu. Dodání další externí energie by pak zapříčinilo vznik novy typu Ia. To vysvětluje výhrady hrdiny comicsu k návrhu zkusit telefon nabít (tedy mu externě dodat další "hmotu").

Mouseover text pak odkazuje na poslední fázi života hvězd, kdy se z nich stávají buď již zmínění bílí (ale také červení či hnědí, v závislosti na teplotě) trpaslíci, neutronové hvězdy či černé díry. V souladu s paralelami v celém stripu je ovšem řeč o předchůdcích dnešních smartphonů, tedy o Palm Pilotech (před téměr dvaceti lety jedny z prvních poměrně rozšířených PDA), kalkulačkách či obousměrných pagerech (neboli zařízeních, která na rozdíl od standardních pagerů byla schopna zprávy nejen přijímat, ale i odesílat).

V druhém plánu pak dnešní strip naráží na nový iPhone 6 a iPhone 6 plus, nové a fyzicky větší přírůstky do rodiny iPhonů, které byly nedávno slavnostně představeny a budou v brzku uvedeny na trh.

Vysvětlení 1421 - Budoucí já

Hrdina dnešního stripu si prohlíží poznámky v programovém kódu, které evidentně napsal před nespecifikovaným množstvím let velmi prorockým způsobem. Programátoři ovšem málokdy prohlížejí kód, který funguje, takže bylo celkem předvídatelné, že si tyto poznámky někdy v budoucnu znovu přečte až ve chvíli, kdy daný kód začne způsobovat nějaké problémy. Je například možné, že byl záměrně zjednodušen i za cenu toho, že pravděpodobně někdo v budoucnu přestane vyhovovat narůstajícím potřebám uživatelů či jiných částí programového kódu.

Parser je označení pro programový kód, který interpretuje vstupní data za účelem nějakého jejich dalšího zpracování.

Vysvětlení 1417 - Sedm

Randall se v dnešním stripu přiznává k problémům se zapamatováním/rozlišováním množin o sedmi prvcích. Demonstruje to snahou vyjmenovat všech sedm trpaslíků ze Sněhurky. Ve skutečnosti je samozřejmě správně jen první jméno, tedy Kejchal. Zbylá jména pocházejí z nejrůznějších jiných seznamů o sedmi prvcích:

Kmen - sedm taxonomických kategorií, do kterých jsou zařazeny veškeré živé organismy na Zemi
Evropa - sedm kontinentů
Lenost - sedm smrtelných hříchů
Guacamole - jedna z ingrediencí takzvané sedmivrstvé omáčky z mexické kuchyně
Linková - sedm vrstev OSI standardu počítačových sítí
Rhódský kolos - sedm divů světa

V mouseover textu pak následuje další příklad, tentokrát na dnech v týdnu. Po správně uvedeném pondělku zde následují:

Severní ledový - modernizovaná verze sedmera moří zahrnuje mimo jiné i Severní ledový oceán
Chico - jeden ze Sedmi statečných
Zelená - sedm základních barev světelného spektra
Elektra - sedm sester z řeckých bájí, jinak též zvaných Plejády (stejnojmenná otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka, jejíž nejjasnější hvězdy nesou jména těchto sedmi sester, je mimo jiné údajně Randallovým nejoblíbenějším nebeským objektem)
Synergie - sedm návyků skutečně efektivních lidí podle knihy Stephena Coveyho
Sedmá pečeť - sedmero pečetí, otevíraných ve Zjevení svatého Jana v Novém zákoně

Vysvětlení 1415 - Balónový let

Dnešní comics si dělá legraci ze Spider-Mana, respektive z písničky, která doprovázela například animovaný seriál Spider-Man.

Její text jsme se v comicsu rozhodli nepřekládat, protože nevíme o tom, že by měla nějaký ustálený český překlad (což ale neznamená, že ho nemá, jen o něm zkrátka nevíme). Pokud bychom se o nějaký alespoň trochu přebásněný překlad měli pokusit, mohl by ale u citované pasáže vypadat nějak takto:

"Spider-Man, Spider-Man,
tak jak pavouk tráví den"

Jinými slovy je v textu Spider-Man vzhledem k jeho "pavoučím" schopnostem přirovnáván k pavoukovi. Randall tu opět jednou funguje jako jakási "kancelář pro uvádění věcí na pravou míru" a předkládá nám poněkud doslovnější verzi Spider-Mana, která se skutečně jako pavouk chová, konkrétně v tomto případě letí nad krajinou na pavučině, unášené větrem, a vyhlíží vhodné místo pro rozmnožování. V mouseover textu pak jeho úvahy pokračují plány na pářící taneček před samičkou, tedy v případě Spider-Mana Mary Jane Watsonovou, a zmínce o "předkopulačním sexuálním kanibalismu", tedy jinými slovy o tom, že některé pavoučí samice v rámci pářících rituálů požírají samce.

Vysvětlení 1413 - Znenadání populární

Dnešní strip mapuje masové rozšíření některých termínů a výrazů, které až do jisté doby byly poměrně neznámé, aby znenadání vstoupily velmi významně do obecného povědomí.

Webové prohlížeče sice existovaly ve velice základní podobě již několik let, ale teprve zhruba v roce 1994 vstoupil tento výraz s rozvojem internetu do obecného povědomí.

DNA analýza vstoupila do obecného povědomí s poměrně medializovaným případem hráče amerického fotbalu O. J. Simpsona, který byl obviněn z dvojnásobné vraždy. Ačkoliv v našich končinách nebyl tento případ tak prominentní, v Americe je považován za mediálně dost možná nejsledovanější soudní přelíčení v historii.

Militantní hnutí taktéž existovala již delší dobu, ale skutečně intenzivně se o nich začalo mluvit až po teroristickém bombovém útoku v Oklahoma City v roce 1995, který byl až do 11. září 2001 nejhorším teroristickým útokem na americkém území.

Supermax je označení pro věznice s nejvyšším stupněm zabezpečení. Server explainxkcd.com teoretizuje, že tato položka může odkazovat na film Con Air s Nicolasem Cagem, který byl do kin uveden v roce 1997 a ve kterém jsou jeho protagonisté do jednoho Supermaxu převáženi. Stejně tak ale může souviset i s výše zmíněným útokem v Oklahoma City.

Motýlový lístek byl poněkud oříšek a zvažovali jsme, zda ho nenahradit nějakým jiným termínem. Jde totiž o výraz, který není české veřejnosti příliš známý, respektive víceméně ani nemá ustálený český překlad. Odkazuje na legendární floridské volební lístky, kterým se v angličtině říká "butterfly ballots", tedy "motýlové volební lístky", protože svým tvarem skutečně připomínají motýla. Jejich nesrozumitelnost způsobila při prezidentských volbách v USA v roce 2000 na Floridě velké komplikace a nejasnosti při sčítání hlasů, protože řada voličů systém motýlových lístků nepochopila.

Termín Al-Káida a okolnosti jeho vstupu do obecného povědomí asi nemá smysl příliš vysvětlovat.

Wi-fi sítě sice existovaly už v devadesátých letech, ale k jejich masovému rozšíření došlo až v průběhu prvních let nového tisíciletí.

Výraz tsunami (či pro milovníky striktních českých přepisů "cunami") sice nebyl zcela neznámý, ale výskyt hned několika ničivých tsunami v uvedeném období, které navíc byly poprvé v historii masově zaznamenány kamerami, způsobil významný nárůst povědomí o tomto přírodním jevu.

Výraz "virální" zde odkazuje na způsob šíření obsahu po internetu, který se spoléhá na to, že diváka daný text, videoklip, obrázek či cokoliv jiného něčím zaujme natolik, že se rozhodne o něj podělit se svými přáteli a dojde k jeho "virálnímu" šíření.

Radikalizace začala být mediálně velmi často zmiňována v souvislosti s vývojem politické situace zejména ve vztazích západního světa a Muslimů.

Metadata sice nejsou v počítačovém světě žádnou novinkou, ale velmi intenzivně se o nich začalo mluvit v rámci diskusí o narušování osobního soukromí organizacemi jako NSA.

Zde se ve stripu přesouváme do budoucnosti a tedy čistě do Randallovy fantazie, která nám nicméně, jak se zdá, nepředpovídá příliš příjemné věci.

Lahar je označení pro rychle se pohybující směs sopečného popela, ztuhlé lávy a vody, která vzniká při některých sopečných erupcích. Randall tu možná naráží na aktuální situaci na Islandu, nebo na nějakou nadcházející přírodní katastrofu.

Hmyzí přenašeč odkazuje na infekční nemoc, přenášenou hmyzem. Zdá se, že Randall očekává, že se o nějaké takové nemoci začne poměrně záhy hodně hovořit.

Blízkozemní planetky jsou vesmírná tělesa, která se na své dráze blíží k Zemi či její oběžnou dráhu přímo protínají. Situace, kdy tento termín vstoupí do obecného povědomí, pro nás pravděpodobně nevěští pranic dobrého...

Termohalinní výměník je označení pro systém hlubokomořských proudů. Pokud by se o něm začalo intenzivně hovořit, jak Randall naznačuje, mohlo by to naznačovat, že došlo k jeho významnému narušení nebo změně. V souvislosti s předchozím heslem je poměrně logickým závěrem, že by k tomu mohlo dojít v následku kolize Země s nějakým vesmírným tělesem. Na problémy s termohalinním prouděním odkazoval poněkud přehnaným způsobem také katastrofický film Den poté.

Sněžná slepota je výrazem pro dočasné či trvalé oslepení, způsobené odrazem vysokého množství ultrafialového záření ze slunečního světla od sněhu či ledu. V souvislosti s předchozími výrazy je celkem jasné, že Randall předpovídá výrazné klimatické změny, pravděpodobně způsobené globální katastrofou.

Amplexus, zmíněný také v mouseover textu, je biologický termín, označující způsob reprodukce některých živočišných druhů, zejména obojživelníků, při kterém jsou sice samec a samice v přímém fyzickém kontaktu, ale k oplodnění dochází externě, nikoliv interně.

Aquaplaning je výraz, který pravděpodobně zná řada motoristů, a který označuje situaci, kdy se mezi vozovkou a pneumatikou vytvoří tenká vrstva vody, která výrazným způsobem zhorší přilnavost a velmi významně zvýší riziko ztráty kontroly nad vozidlem. O řízeném aquaplaningu by se tedy mohlo začít poměrně často hovořit například v situaci, kdy by byla většina silnic pokryta vrstvou vody - řekněme například po nějakém velkém tání - a řidiči jsou nuceni vyrovnat se s výrazně vyšším rizikem aquaplaningu.

Paradoxní reakce označuje obvykle situaci, kdy má podání nějakého léku přesně opačné účinky, než by se očekávalo. To by mohlo souviset s onou nemocí, přenášenou hmyzem, nebo samozřejmě s nějakou zcela jinou. Na explainxkcd.com také teoretizují o možnosti, že tento výraz odkazuje na situaci, kdy by se například roboti rozhodli v souladu s Asimovovými třemi zákony robotiky převzít vládu nad světem, neboť by vyhodnotili, že lidstvo je samo sobě tím největším nepřítelem.

Dezerce dronů by mohla odkazovat na roboty natolik inteligentní, že by byli schopni svévolně opustit své povinnosti, tedy dezertovat.

Co přesně naznačuje nečekané rozšíření výrazu "rapidní růst ochlupení" se můžeme jen dohadovat, ale je možné, že to souvisí s oním obdobím dlouhé zimy.

A co se týče posledního výrazu v dnešním stripu, ponecháme ho na fantazii čtenářů...