Archiv rubriky: Vysvětlení

Pokud nějaký comics nechápete, tady naleznete jeho vysvětlení.

Vysvětlení 1825 - 24 hodin denně

Dnes zase jednou výjimečně pár vysvětlení, protože se domníváme, že jsou na místě.

7-Eleven je americký řetězec supermarketů, který má navzdory svému názvu obvykle otevřeno 24 hodin denně. Nahradit ho nějakým českému publiku bližším řetězcem nebylo ze snad pochopitelných důvodů možné.

Strip samotný si pochopitelně dělá legraci ze skutečnosti, že marsovský den netrvá 24 hodin jako ten pozemský, ale 24 hodin a 37 minut, respektive 24 hodin a 39 minut (záleží, zda den definujete jako siderický nebo sluneční - Randall si zvolil siderický den, ale expedice na Mars obvykle uvažují den sluneční, jinak též běžně zvaný "sol"). Obchod, který by měl na Marsu otevřeno doslovných 24 hodin denně, by proto pochopitelně neměl otevřeno nonstop, tak jako je tomu v pozemských podmínkách.

Mouseover text pak vše rozpitvává ještě více a dělá si legraci jak ze změn mezi letním a "zimním" časem, tak mezi existencí přestupných sekund. Jediné obchody, které mají na Zemi otevřeno skutečně 24 hodin denně po celý rok jsou ty, které se nacházejí v zemích, v nichž nedochází k posunu času na letní a zpět, protože v takovém případě má den v ony kritické dny pochopitelně jednou technicky vzato hodin 23 a podruhé pro změnu 25. Nicméně s ohledem na existenci přestupných sekund následně Randall poznamenává, že ani v těchto zemích to neplatí zcela doslovně - a i když v mouseover textu hovoří o "nejednom nepoctivci", ve skutečnosti pochopitelně neexistuje na Zemi žádný obchod, kterého by se přestupné sekundy netýkaly, protože ty jsou na rozdíl od letního času uplatňovány zcela globálně bez rozdílu země.

Vysvětlení 1750 - Životní cíle

Pointou dnešního stripu jsou samozřejmě podivná jména v něm obsažená. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jsou vymyšlená, není tomu tak:

- Skrillex je hudebník a producent elektronické hudby
- Zymologie je nauka o kvašení
- Axolotl je mexický obojživelník, poměrně často chovaný v akváriích i u nás
- Syzygie je astronomický jev, kdy se tři vesmírná tělesa nacházejí v jedné přímce (běžnou syzygií je například uspořádání Slunce, Země a Měsíce v novu či za úplňku). Zzyzx je skutečně existující víska v Kalifornii.
- Zzyzzyxx a Xexyz jsou staré videohry z osmdesátých let. Co je Xbox snad není třeba vysvětlovat.
- Zzax a Mxyzptlk (respektive obvykle Pan Mxyzptlk) jsou comicsové postavy - Zzax je elektrický padouch z comicsů společnosti Marvel a Mxyzptlk je svérázný padouch z 5. dimenze, který se obvykle objevuje v příbězích o Supermanovi. Crossover je pak označení comicsu, v němž se setkávají dvě různé postavy - v tomto případě by se jednalo o postavy dvou různých comicsových společností, takže vytvořit takový crossover by nebylo úplně snadné z licenčních důvodů.
- Xhafzotaj je vesnice v Albánii a Qazaxbəyli vesnice v Ázerbajdžánu. Dlužno podotknout, že v originále Randall výslovně specifikuje, že se mu jedná o přejezd cyklistický (což by bylo sice náročné, ale jistě ne nemožné, obě vesnice od sebe dělí zhruba 3000 kilometrů), ale do české verze se to vecpat nepovedlo.
- Archaeopteryx a Muzquizopteryx jsou názvy létajících dinosaurů, kteří bohužel žili v různých obdobích s rozdílem mnoha desítek milionů let, takže k jejich souboji ve skutečnosti pravděpodobně nikdy nemohlo dojít.
- Pokud snad nevíte, co je scrabble, pak vězte, že se jedná o hru, jejímž základním principem je skládání smysluplných slov z kamenů s písmeny. Pokud nechápete, proč by někdo Randallovi měl při hraní scrabble jednu vrazit, projděte si ještě jednou všechny předchozí body ;)

Vysvětlení 1728 - Pošta od Cronu

Cron je v unixových (respektive obecně *nixových) systémech program, který slouží k plánovanému spouštění jiných úloh. Jedná se o jeden z nejstarších a současně nejpoužívanějších programů. Pokud z nějakého důvodu nemůže naplánovanou úlohu spustit, odešle mailové upozornění na předem definovanou adresu. V případě, že taková adresa není definována (což je velice časté), zapíše tento mail do souboru. V případě, že došlo k aktualizaci tohoto souboru, objeví se uživateli při příštím přihlášení zpráva, že má nový mail - kterou bude neznalý uživatel patrně ignorovat, protože nebude mít tušení, kde by danou zprávu našel.

V podobné situaci se ocitl i protagonista dnešního stripu, a zmíněné upozornění úspěšně ignoruje celých patnáct let, co systém spravuje a provozuje. Když je mu sděleno, do kterého adresáře by se měl podívat, objeví v něm gigabajt nepřečtených zpráv (tedy opravdu velmi hodně, vzhledem k tomu, že se jedná o čistě textové maily), které mu cron poslal. Žena, která mu radí, celkem logicky navrhuje, aby si konfiguraci cronu opravil, tedy aby odstranil příčinu toho, proč cron ony zprávy generuje, a následně si přenastavil cestu, na kterou se tyto zprávy ukládají, aby je měl více na očích. Hrdina našeho stripu ovšem přistoupí k velmi svéráznému řešení - místo toho, aby problém vyřešil, rozhodne se všechny zprávy přesměrovat do souboru /etc/crontab, ve kterém je uložen seznam naplánovaných úloh cronu. Evidentně se domnívá, že tím cron odradí od jejich dalšího generování. Vzhledem k tomu, že soubor crontab takřka jistě není ve stejném formátu, jaký je používán pro ukládání mailů, je pravděpodobné, že cron ony varovné maily skutečně přestane generovat - ovšem čistě proto, že začne obsah daného souboru zcela ignorovat, což ve výsledku nepochybně způsobí v daném systému problémy ještě mnohem větší.

Vysvětlení 1694 - Rhybářský lístek

Rhybaření, častěji ovšem známější spíše pod svým původním anglickým názvem "phishing" (shodně vyslovovaná alternativa ke slovu "fishing", tedy "rybaření") , je nezákonná aktivita, při které se podvodník snaží z druhých vylákat nejrůznější cenné informace (například osobní údaje, heslo, číslo či PIN platební karty a podobně) tím, že se vydává za někoho, komu oslovený s těmito informacemi důvěřuje. Časté jsou například emaily, které se tváří jako obchodní sdělení od bankovních institucí, případně webové stránky, napodobující svým designem stránky internetového bankovnictví některé rozšířené banky. Od toho se také odvíjí samotné pojmenování této praktiky - podvodník nastraží návnadu a čeká, až se mu na ni někdo chytí.

Z toho důvodu je samozřejmě asi celkem pochopitelné, proč protagonista stripu konstatuje, že měl naznačený vývoj okolností očekávat.

Jak se nicméně následně ukazuje v mouseover textu, realita byla ve skutečnosti ještě poněkud komplikovanější.

Vysvětlení 1693 - Oxidace

Oxidace, jinak též redoxní reakce, je termín, kterým obecně označujeme chemickou reakci, při které dochází ke změně oxidačních čísel atomů. Jednou z běžných forem oxidace je klasická koroze. Ta samozřejmě obvykle probíhá velmi pomalu - a právě na ni se světlovlasá žena v dnešním stripu odkazuje, když zmiňuje, že auto, patřící ženě tmavovlasé, oxiduje po celou dobu, co ho vlastní.

Další formou oxidace je hoření, které obvykle probíhá podstatně rychleji než koroze. A jak se zdá, světlovlasá žena je za tuto specifickou formu rychlé oxidace auta ženy tmavovlasé nějakým způsobem zodpovědná...

Mouseover text pak odkazuje na velice podobnou situaci, kdy je tentýž obecný termín uplatňován pro celou řadu různých možností. Členovci mohou být mikroskopičtí - ti nás obklopují a žijí nejen všude kolem nás, ale skutečně i na našem těle, aniž bychom si to uvědomovali. Ovšem mezi členovce se řadí také živočichové podstatně větší, se kterými by asi řada z nás měla poněkud větší problém - například pavouci, štíři, nejrůznější hmyz, stonožky a mnohonožky...

Vysvětlení 1684 - Duha

Pokud vás to zajímá, tak jevy, o kterých se v dnešním stripu mluví, jsou (v pořadí, jak jsou zmíněny) duha, sekundární duha, malé halo (což je také nejčastěji pozorovatelné halo) a konečně parhelia, která se často objevují společně s malým halem.

Vysvětlení 1683 - Digitální data

Ačkoliv by se mohlo v souladu s tím, co říkají protagonisté dnešního stripu, skutečně zdát, že digitální data jsou v podstatě nezničitelná a při jejich kopírování vzniká stoprocentní kopie originálu, obrazová složka stripu si dělá legraci ze skutečnosti, že to bohužel často tak docela pravda, protože jsou ke kopírování a sdílení oněch dat až příliš často používány metody, které k degradaci kvality tak jako tak vedou.

První panel stripu má plnou kvalitu bezztrátového PNG souboru, ve kterých je xkcd (a tedy i xkcz) standardně šířeno.

Druhý panel je stále poměrně kvalitní, ale k jeho uložení již byla použit ztrátový formát JPG, takže se v něm začínají objevovat klasické kompresní artefakty.

Třetí panel je viditelně horší - je evidentní, že vznikl opakovanou JPG kompresí předchozího JPEGu (dost možná opakovanou několikrát, jak se obrázek šířil od uživatele k uživateli). Kompresní artefakty už jsou velmi viditelné a začínají narušovat i kresbu samotnou. Obrázek je také poněkud méně kontrastní a kompresní artefakty se v něm začínají objevovat i v podobě barevných skvrn, které v původně černobílé kresbě nemají co dělat. Ve spodní části panelu navíc vidíme navigační lištu mobilního prohlížeče - což je nepochybně narážka na bohužel se stále rozšiřující trend sdílet obrázky jako screenshot obrazovky mobilního telefonu, na kterém si dotyčný prohlížel původní obrázek, respektive spíše jeho několikátou kopii někde na Facebooku.

Kvalita čtvrtého panelu je pak velmi tristní. Opakovaná rekomprese obrázku výrazně redukovala kontrast, takže pozadí už není bílé, ale spíše světle šedé, a kresba je naopak spíše tmavě šedá místo černé. Celý panel je také pokrytý barevnými skvrnami, vzniklými následkem mnohokrát opakované rekomprese. V dolní části stále vidíme onu navigační lištu prohlížeče, ovšem rekomprese ji rozmazala téměř k nečitelnosti. V horní části panelu je nicméně nyní vidět stavová lišta Android zařízení, což naznačuje, že zmíněnou praktikou screenshotování mobilního telefonu prošel tento panel vícekrát. Samotný obsah panelu má také navíc špatný stranový poměr - je na šířku poněkud roztaženější, než by měl být - a je příliš ořízlý, takže "slovní bublina" u horního okraje má částečně ořízlou nejvrchnější řadu písmen a slovní bublině u pravého okraje chybí konec. Přes celý obrázek vidíme vodoznak, který sděluje, že některý z těch, komu obrázek prošel rukama, použil pro jeho "sdílení" neregistrovanou verzi jakéhosi screenshotovacího programu, což je také velmi rozšířený nešvar (jak screenshotování obrázků namísto prostého přeuložení, tak ignorování podobných vodoznaků). A o nejrůznějších vodoznacích, které si do obrázků vkládají nejrůznější stránky a služby, používané k šíření obrazového obsahu, snad ani není třeba hovořit.

Mouseover text pak naráží na skutečnost, že podobná degradace obsahu se neomezuje pouze na audiovizuální data - celý text je zapsaný v kódování UTF-8, ovšem zobrazený tak, jako by ve skutečnosti byl v kódové stránce 1252, takže se místo správných českých znaků objevují shluky podivných symbolů a uživatel tak vidí něco docela jiného, než by správně vidět měl. Pro Čecha je nicméně tato situace nepochybně běžnější než pro Američana - s kódováním češtiny je odjakživa spousta zábavy. V další rovině pak mouseover text obsahuje také narážku na skutečnost, že i mouseover texty, které xkcd/xkcz používá, jsou něčím, co se může s přechodem k dotykovým či hlasovým rozhraním postupně zcela vytratit.

--------------------

Mimochodem - připadalo nám poměrně vtipné a příznačné zaměnit v originálu použitý vodoznak stránek 9GAG za jejich českou alternativu, která je taktéž nechvalně proslulá tím, že na všechny obrázky tam zveřejněné (samozřejmě zcela běžně bez souhlasu autora) automaticky připlácne vlastní vodoznak. Ale teprve při práci na lokalizaci stripu jsme víceméně náhodou zjistili, jak velmi na místě takové rozhodnutí bylo... To prostě nevymyslíte.

Mimochodem, i my jsme se už mnohokrát s touto praktikou setkali (a pro Randalla je nepochybně ještě mnohem aktuálnější, ostatně vizte předchozí odstavec). Už se nám několikrát stalo, že jsme někde narazili na obrázek z xkcz, ovšem přeuložený v horší kvalitě na nějakém docela jiném místě a nezřídka navíc zcela zbavený mouseover textu, který je často nedílnou součástí vtipu. Dokonce se nám už párkrát stalo i to, že někdo podobným stylem náš obrázek přesdílel třeba na Facebooku a ještě nás v onom sdílení otagoval, takže nám o něm ihned vyskočila notifikace. A ačkoliv jsme jistě rádi za každé sdílení našeho obsahu, rádi bychom vás poprosili o to, abyste se k podobné praxi pokud možno neuchylovali a místo podobného "sdílení" prostě nasdíleli odkaz na daný strip na těchto stránkách. Nemáme tu žádné reklamy ani nic podobného, nejsme na tvorbě xkcz nijak finančně zainteresovaní (respektive až na velmi vzácný občasný příspěvek od čtenářů existenci těchto stránek naopak dotujeme z vlastní kapsy finančně i časově - zrovna tenhle konkrétní překlad vznikal několik hodin, při kterých jsme se skutečně ani chvilku nenudili) a naší víceméně jedinou odměnou a motivací tak jsou počty sdílení a zhlédnutí jednotlivých stripů. Takže pokud se vám naše překlady líbí a chcete, aby vznikaly ještě co nejdéle, prosíme vás, šiřte xkcz dál do světa a šiřte ho prostřednictvím původního odkazu, nikoliv přeuložením stripů na nějaké jiné místo. A pokud skutečně nemůžete jinak a prostě musíte naše obrázky uložit jinam, tak alespoň uveďte odkaz na původní zdroj, nezhoršujte kvalitu obrázků a alespoň v nějaké formě uveďte také odpovídající mouseover text.

Díky za pochopení.

Vysvětlení 1677 - Kondenzační čáry

Nejsme si jisti, zda je třeba to vůbec vysvětlovat, nicméně - kondenzační čáry na obloze jsou zcela standardním produktem leteckých motorů za specifických atmosférických podmínek, kdy na mikroskopických pevných částečkách, vznikajících při spalování leteckého benzínu, kondenzuje vodní pára, kterou motory taktéž produkují. Jak bylo zmíněno, při jejich vzniku záleží na konkrétních atmosférických podmínkách, proto čáry někdy vznikají jen slabě nebo vůbec a jindy jich je doslova plná obloha.

Chemtrails naproti tomu nejsou produktem leteckých motorů, ale mozků konspiračních teoretiků, kteří je považují za záměrný produkt a projev toho, že jsou do atmosféry leteckými společnostmi rozprašovány chemické látky, které by měly sloužit k nejrůznějším účelům (v závislosti na míře vyšinutosti daného konspiračního teoretika), od nejrůznějšího ovlivňování zdraví a myšlení lidí až po snahu zcela zatemnit oblohu mraky a získat vládu nad světem.

Podobně zásadní je i rozdíl mezi astronomií a astrologií, na který je v duchu předešlého naráženo v mouseover textu. Astronomie je obecně věda, zkoumající dění mimo naši planetu. Astrologie, která s astronomií snad kromě zájmu o vesmírná tělesa nemá jinak pranic společného, pak označuje více či méně přesvědčivé snahy namluvit bohužel velmi nezanedbatelnému množství lidí, že veskrze náhodná postavení vesmírných těles jakýmsi jasně daným způsobem rozhodují o jejich životních osudech, a získat za to od nich pokud možno co nejvyšší úplatu. Bohužel není výjimkou, že jsou tyto dva termíny zaměňovány, a to někdy i v rádoby seriozních médiích. Doktor Grygar by jistě mohl vyprávět...

Vysvětlení 1670 - Fyzikální zákony

Původním záměrem protagonistů dnešního stripu patrně bylo zopakovat tento klasický experiment, který dokazuje, že pohybující se koule ztrácí část své energie a proto aktérovi nehrozí žádné nebezpečí, koule ho nemůže udeřit.

Bohužel má muž v černém klobouku sklony vybírat si nic netušící oběti k tomu, aby na nich prováděl podobné experimenty v poněkud pozměněné podobě...

Vysvětlení 1658 - Odhad času

Hofstadterův zákon, který je zmíněn v mouseover textu, je nevážně míněný výrok Douglase Hofstadtera: "Cokoliv vždy zabere více času, než byste očekávali, a to i tehdy, pokud vezmete v úvahu Hofstadterův zákon."