Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Vysvětlení 1605 - DNA

Dnešní strip by se dal v zásadě shrnout velice jednoduše: DNA je opravdu velmi, VELMI komplikovaná věc, a i kdybychom dosáhli stavu, kdy ji celou kompletně pochopíme (což je stále velmi vzdálené), pořád by nám to poskytlo jen malou část informací, potřebných k pochopení toho, jak vše doopravdy funguje. Žena v comicsu to ilustruje na příkladu hlavní stránky vyhledávače Google - na první pohled se jedná o velice triviální a prostou, takřka prázdnou stránku, ale pokud si zobrazíte její zdrojový kód, zjistíte, že je opravdu velmi komplikovaný, a budete stále velmi vzdáleni pochopení, co daný kód doopravdy dělá. Skutečnost, že jsme například již víceméně kompletně zmapovali lidský genom, má ve skutečnosti mnohem menší význam, než by se mohlo zdát - i když je samozřejmě přesto velice významná.

Mouseover text si pak dělá legraci z poměrně často se objevujících informací o tom, že byl objeven gen, způsobující to či ono. V tomto případě se jedná o údajný gen, který je zodpovědný za objevy genů, zodpovědných za konkrétní věci. Podle dalšího popisu je přitom tento gen tvořen celým chromozómem a dokonce i mitochondriemi - jinými slovy je tvořen v podstatě naprosto vším, co nás po genetické stránce činí lidmi.

Vysvětlení 1604 - Hadi

V USA existuje hned několik mnemotechnických pomůcek, které slouží k rozpoznání korálovce, jednoho z nejjedovatějších hadů v Severní Americe. Existují totiž hadi, kteří vypadají velice podobně, ale liší se od korálovce pořadím barev v pruzích na těle a tím, že jsou víceméně neškodní.

Protagonisté dnešního comicsu byli nicméně vůči těmto poučkám zřejmě poměrně imunní. Hrdinka stripu konstatuje, že na hadovi vidí červený proužek, následovaný žlutým a černým, a interpretuje tedy tyto pruhy coby barevný kód pro značení hodnot rezistorů, takže dochází k závěru, že se jedná o hada, jehož odpor je 24 ohmů. Možná by bylo lepší, kdyby věnovala více pozornosti i jiným oblastem než pouze elektrotechnice, protože pokud má na sobě had v jejích rukách skutečně žluté proužky vedle červených, pak se jedná o pravého korálovce (tedy přinejmenším pokud se děj stripu odehrává v Severní Americe - u jihoamerických a latinskoamerických hadů je to celé poněkud komplikovanější).

Mouseover text pak naráží na existenci čtvrtého proužku v kódovém označení rezistorů, který v jejich případě udává povolenou toleranci skutečné hodnoty rezistoru. Pokud takový proužek chybí (jako by chyběl v případě tohoto hada), znamená to, že povolená odchylka hodnoty rezistoru je +-20 procent.

Vysvětlení 1602 - Lingvistický klub

Překlad dnešního stripu opět patřil mezi ty zapeklitější - je postavený na vtipu, který nejde do češtiny dost dobře převést. Zabývá se totiž rozdílem mezi výrazy "sesquiannual" a "sesquiennial", tedy mezi událostí, která nastává třikrát za dva roky, a takovou, která nastává dvakrát za tři roky. V češtině sice občas používáme výrazy jako "bienále" nebo "trienále" a dle tohoto vzoru by se tedy ze "sesquiennial" dalo vytvořit "seskvienále", ale pro koncovku "-annual" asi žádný podobný ekvivalent neexistuje (tedy ne takový, který by fungoval v kontextu tohoto vtipu).

Rozhodli jsme se proto původní vtip volněji přizpůsobit českému prostředí (jak se nám to podařilo, to už musíte posoudit sami) a místo výše zmíněného v něm využít zmatky, související s výrazy "jednou tolik" a "dvakrát tolik". Řeknete-li totiž, že je něčeho "jednou tolik", nemůžete si být příliš jisti, jak si to druhá strana vyloží - může se domnívat, že se množství zdvojnásobilo (měli jste toho tolik a teď toho máte ještě jednou tolik), ale může se také domnívat, že zůstalo nezměněné (protože chápáno striktně logicky a matematicky jste číslo, udávající původní množství, vynásobili jedničkou). Názory se různí a i když má velká spousta lidí sklony výrazy "jednou tolik" a "dvakrát tolik" chápat jako volně zaměnitelné vyjádření toho, že se množství zdvojnásobilo, nejednoznačnost tohoto výrazu bude asi nadále přetrvávat. Těžko říct, který z těchto výkladů uznávají členové lingvistického klubu z dnešního stripu.

Mouseover text si pak dělá legraci z tautologie, tedy v zásadě definice kruhem. Tautologický výrok je ze své podstaty vždy pravdivý.

Vysvětlení 1598 - Výlov

Celý dnešní strip si dělá legraci z poměrně slavné fámy o tom, jak údajně snadno zachránit utopenou elektroniku, zejména mobilní telefony - stačí je prý na noc umístit do misky s rýží. Rýže by podle těch, kteří tuto fámu šíří, měla z elektroniky, která je do ní umístěna, vytáhnout veškerou vlhkost. Bohužel ale tato zdánlivě triviální a zázračná metoda nefunguje - rýže do sebe vstřebá maximálně jen tu vlhkost, se kterou je v přímém kontaktu, ale rozhodně ne vlhkost z útrob daného zařízení.

Rýžový pilaf, zmíněný v mouseover textu, je pak velmi rozšířený pokrm (s bezpočtem různých variant), tvořený víceméně různě ochucenou rýží. Běžný Čech by o pilafu patrně řekl, že je to prostě normální české rizoto.