Vysvětlení 1602 - Lingvistický klub

Překlad dnešního stripu opět patřil mezi ty zapeklitější - je postavený na vtipu, který nejde do češtiny dost dobře převést. Zabývá se totiž rozdílem mezi výrazy "sesquiannual" a "sesquiennial", tedy mezi událostí, která nastává třikrát za dva roky, a takovou, která nastává dvakrát za tři roky. V češtině sice občas používáme výrazy jako "bienále" nebo "trienále" a dle tohoto vzoru by se tedy ze "sesquiennial" dalo vytvořit "seskvienále", ale pro koncovku "-annual" asi žádný podobný ekvivalent neexistuje (tedy ne takový, který by fungoval v kontextu tohoto vtipu).

Rozhodli jsme se proto původní vtip volněji přizpůsobit českému prostředí (jak se nám to podařilo, to už musíte posoudit sami) a místo výše zmíněného v něm využít zmatky, související s výrazy "jednou tolik" a "dvakrát tolik". Řeknete-li totiž, že je něčeho "jednou tolik", nemůžete si být příliš jisti, jak si to druhá strana vyloží - může se domnívat, že se množství zdvojnásobilo (měli jste toho tolik a teď toho máte ještě jednou tolik), ale může se také domnívat, že zůstalo nezměněné (protože chápáno striktně logicky a matematicky jste číslo, udávající původní množství, vynásobili jedničkou). Názory se různí a i když má velká spousta lidí sklony výrazy "jednou tolik" a "dvakrát tolik" chápat jako volně zaměnitelné vyjádření toho, že se množství zdvojnásobilo, nejednoznačnost tohoto výrazu bude asi nadále přetrvávat. Těžko říct, který z těchto výkladů uznávají členové lingvistického klubu z dnešního stripu.

Mouseover text si pak dělá legraci z tautologie, tedy v zásadě definice kruhem. Tautologický výrok je ze své podstaty vždy pravdivý.