Vysvětlení 1694 - Rhybářský lístek

Rhybaření, častěji ovšem známější spíše pod svým původním anglickým názvem "phishing" (shodně vyslovovaná alternativa ke slovu "fishing", tedy "rybaření") , je nezákonná aktivita, při které se podvodník snaží z druhých vylákat nejrůznější cenné informace (například osobní údaje, heslo, číslo či PIN platební karty a podobně) tím, že se vydává za někoho, komu oslovený s těmito informacemi důvěřuje. Časté jsou například emaily, které se tváří jako obchodní sdělení od bankovních institucí, případně webové stránky, napodobující svým designem stránky internetového bankovnictví některé rozšířené banky. Od toho se také odvíjí samotné pojmenování této praktiky - podvodník nastraží návnadu a čeká, až se mu na ni někdo chytí.

Z toho důvodu je samozřejmě asi celkem pochopitelné, proč protagonista stripu konstatuje, že měl naznačený vývoj okolností očekávat.

Jak se nicméně následně ukazuje v mouseover textu, realita byla ve skutečnosti ještě poněkud komplikovanější.