Archiv pro měsíc: Červen 2014

Vysvětlení 1378 - Turbína

Dnes tu máme opět jeden z těch comicsů, u kterých se nám nepodařilo vymyslet odpovídající překlad.

Vtip původního stripu spočívá ve dvojím významu věty "I'm not a huge fan", kterou větrná turbína odpovídá muž na zemi na jeho dotaz. Tahle větě jednak znamená něco ve smyslu "Nejsem z něj kdovíjak nadšená", ale současně lze také chápat doslovně, tedy "Nejsem žádný obří větrák" - což je rozhodně pravda, protože rozdíl mezi turbínou a větrákem (který muži na zemi, jak se zdá, zcela uniká) je právě v tom, že větrák slouží k umělému vytvoření proudu vzduchu, zatímco turbína přesně naopak slouží k využití již existujícího proudění za nějakým dalším účelem. Jinými slovy - pokud byste v horku a bezvětří roztočili větrnou turbínu a stoupnete si před ni, příliš se neochladíte. Na to byste potřebovali větrák.

Jelikož je něco takového v češtině patrně nereprodukovatelné, sáhli jsme alespoň po variantě, která je v jistém ohledu taktéž dvojznačná a snad je alespoň trochu úsměvná, když už nedosahuje vtipnosti originálu.

Mouseover text pak opět jednou odkazuje na Randallovy oblíbené trebuchety.

Vysvětlení 1377 - Ryba

Fermiho paradox je vyjádřením rozporu mezi vysokou pravděpodobností existence mimozemských civilizací a absencí jakýchkoliv důkazů o ní.

Dnešní comics naráží na skutečnost, že astronomové v poslední době objevují v našem relativním okolí další a další planety, na kterých by teoreticky mohl existovat život, ale zatím stále neexistuje jediný důkaz o jeho skutečné existenci. To je samozřejmě jednak způsobeno tím, že nalézt známky života je nesrovnatelně náročnější než najít potenciální místa jeho existence, a jednak také tím, že ačkoliv počet objevených obyvatelných planet skutečně poměrně rychle stoupá, stále se jedná o planety jen u nepatrného zlomku z celkového množství hvězd v rámci naší Galaxie.

Comics přitom přichází s další, méně konvenční teorií o tom, proč jsme zatím neobjevili žádné známky mimozemského života - totiž že ho možná pouze nevidíme, stejně jako nevidíme rybu, která splývá s mořským dnem, aby se ukryla před predátory. V takovém případě by mohlo být docela dobře možné, že se skutečně ve vesmíru vyskytují nějací predátoři, před kterými se mimozemské civilizace ukrývají. Poslední panel comicsu tento nápad v souladu s oním "mořským" přirovnáním přivádí poněkud netradičním směrem a mouseover text pak celou situaci podává v patřičně dramatickém duchu.

Vysvětlení 1375 - Astronautský vandalismus

Dnešní comics upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv je pro nás obvykle vesmír něčím velice vzdáleným, ve skutečnosti je blíže, než vzdálenosti, které jsme poměrně běžně zvyklí vídat na rozcestnících.

Mouseover text pak naráží na skutečnost, že hranice toho, co se považuje za "vesmír", je ve značné míře pouze otázkou definice. Například někteří testovací piloti v šedesátých letech, kteří prováděli výškové lety s letouny X-15, byli oficiálně označováni za astronauty, přestože dosáhli pouze výšky 80 kilometrů.