Archiv pro měsíc: Říjen 2015

Vysvětlení 1594 - Účastníci studie

Jen několik stručných poznámek pro ty, kteří by snad netušili, o čem je v dnešním stripu řeč:

Kontrolní skupina je v případě vědecké studie skupina těch účastníků, kteří mají představovat výchozí, normální stav, a která - což je v kontextu dnešního stripu nejpodstatnější - se testu ve své podstatě neúčastní. Vedlejší účinky testovaného léku se u ní tedy projevit nemohly, protože daný lék vůbec nedostala.

Vězňovo dilema je poměrně známý experiment, při kterém mohou účastníci své partnery zradit výměnou za odměny. Pokud své partnery účastníci experimentu zradí ještě předtím, než jsou s odměnami seznámeni, nevypovídá to o jejich povaze příliš dobrého.

Zmínka o týrání elektrickým proudem pak odkazuje na velmi slavný Milgramův experiment, který zkoumá lidskou ochotu podřídit se autoritě i za cenu, že to někomu dalšímu působí fyzickou bolest. Jak ale naznačuje dialog, experiment, o kterém je ve stripu řeč, neměl ve skutečnosti s Milgramovým experimentem nic společného, neboť se jednalo o studii pleťových krémů.

Mouseover text si pak lze vyložit dvěma různými způsoby - buďto členové bezpečnostní komise dospěli po osobním setkání s účastníky studií k závěru, že se jedná o tak zkažené lidi, že si naznačené zacházení zaslouží, anebo jsou členové této komise podobně sociopatičtí jako účastníci zmiňovaných studií.

Vysvětlení 1593 - Komentátor

Protagonista dnešního stripu komentuje baseballový zápas - ovšem z jeho svérázných komentářů je naprosto evidentní, že baseball nebude jeho silnou stránkou.

Text v prvním panelu hovoří o odpalovací hře, tedy samozřejmě o baseballu. "Pátou částí" je pak myšlena pátá směna (z devíti).

Pálkař, zmíněný ve druhém panelu, nemá zase až takové štěstí, že dostane další šanci - pokud, jak se zdá, k odpalu právě nastoupil a netrefil míček při prvním odpalu, má na svém kontě teprve první strike. Hru opouští až při třetím striku. A velikost pálky souvisí spíše s konstitucí daného pálkaře, než že by byla předpokladem pro daleký odpal.

Ve třetím panelu je evidentně řeč o fanoušcích na lavičkách na tribuně. Není tedy asi příliš divné (natož nezdvořilé), že na jejich pokřikování pálkař nereaguje.

Čtvrtý panel popisuje situaci, kdy nadhazovač trefí míčkem přímo pálkaře, a to dokonce opakovaně. Ačkoliv je protagonista dnešního stripu z tohoto nadhazovače nadšený, jeho tým to patrně vnímá dost odlišně - pokud nahozený míček zasáhne jinou část pálkaře než pálku samotnou, získává tento pálkař právo postupu na první metu. To je ostatně důvod, proč to "ostatní otráveně sledují a nic nedělají" - dle pravidel ani nemohou.

V posledním panelu je pak popsaný proces tzv. kradení mety ("polštáře"), tedy situace, kdy se běžec na metě pokouší na následující metu doběhnout už v okamžiku, jakmile míček opustí nadhazovačovu ruku. Je to poměrně riskantní taktika, protože riziko, že bude takový běžec vyoutován, je poměrně vysoké, nicméně je zcela v souladu s pravidly a je poměrně jisté, že po skončení tohoto zápasu k žádné jejich změně nedojde.

A konečně mouseover text pak zmiňuje situaci, kdy nadhazovač zaznamenal příliš mnoho odpalů, což je pro tým v poli vcelku nežádoucí stav, a proto na jeho místo dle rozhodnutí trenéra nastoupil náhradník z tzv. bullpenu ("vězení pro házeče"), kde se náhradní nadhazovači rozcvičují a připravují.

Vysvětlení 1585 - Podobnosti

Dnešní strip naráží na podobnosti v okolnostech vzniku dvou současných slavných hitů - knih Marťan a Padesát odstínů šedi.

Knihu Padesát odstínů šedi její autorka E. L. Jamesová původně psala jako erotickou fanfiction na motivy knižní a filmové série Twilight. Následně ji vydala v knižní podobě, aby byla nakonec na začátku letošního roku do kin uvedena její filmová adaptace.

Marťana původně Andy Weir vydal zdarma na svých webových stránkách na pokračování. Po velkém úspěchu nakonec kniha vyšla i v tištěné podobě a v současné době je v kinech k vidění její filmová adaptace v režii Ridleyho Scotta.

Obě knihy navíc vznikly v přibližně stejné době.

Takové podobnosti jsou samozřejmě celkem běžné (stejně jako třeba to, že celá řada knižních či filmových příběhů je ve své hrubé podstatě velmi podobná a liší se jen "tím okolo"). Protagonisté dnešního stripu nicméně přesto tyto dvě knihy v tomto ohledu srovnávají a dokonce navrhují vznik jejich spojení, knihy s názvem Padesát odstínů rudé. Jak by takové spojení erotického příběhu a osudů astronauta (astronautů?), uvízlých na Marsu, asi vypadalo, to je otázka, kterou ponecháme nezodpovězenou. Ale hrdinové dnešního comicsu ji evidentně vnímají poměrně pozitivně ;-)

Mouseover text pak zmiňuje jednak marsovské vozítko Sojourner, které v ději Marťana hraje významnou roli, a také droida BB-8 z chystaného pokračování Hvězdných válek, který mezi fanoušky této série vzbudil už nyní, několik měsíců před uvedením filmu samotného, velmi velké sympatie.

Vysvětlení 1589 - Frankenstein

Dnešní strip odkazuje na nejasnosti v pojmenování monstra z románu Frankenstein neboli moderní Prométheus. Celá řada lidí totiž říká "Frankenstein" právě onomu monstru, ovšem toto jméno ve skutečnosti náleží doktorovi Frankensteinovi, který monstrum stvořil.

Jak Randall prostřednictvím tohoto comicsu upozorňuje, je původní román v současné době již volným dílem, neboť na něj vypršela autorská práva. To umožňuje vytváření odvozených děl, jakým se snaží být právě tento strip. Randall se v něm pokouší monstrum oficiálně pojmenovat "Frankenstein", aby tak zmíněné nejasnosti vyřešil jednou provždy. Zmínka o přistání Američanů na Měsíci může být chápána různými způsoby - například jako Randallova snaha o to, aby jeho verze splnila požadavky na odvozené dílo, neboť to se musí od původního díla významným způsobem odlišovat. Stejně tak se ale může například jednat o Randallův komentář na adresu těch, kteří se domnívají, že přistání na Měsíci bylo pouze fingované - Frankensteinovo monstrum je proslulé svou nízkou inteligencí, takže by se mohlo jednat o pokus naznačit zde jisté paralely...

Mouseover text pak takřka jistě odkazuje na klasický seriál Doctor Who (v češtině naprosto strašlivě jako "Pán času") a podobný problém, jakému čelí Frankensteinovo monstrum - s ohledem na název tohoto seriálu se řada lidí domnívá, že jeho protagonista se skutečně jmenuje "Doctor Who" (tedy "Doktor Kdo"). Není to ale pravda - jeho hlavní hrdina se ve skutečnosti jmenuje (respektive si říká) pouze "The Doctor" neboli "Doktor" (s velkým D).