Archiv pro měsíc: Leden 2015

Vysvětlení 1479 - Technická podpora

Ačkoliv by se zdálo, že to není možné, špatně napsaná aplikace skutečně může otevřít nějaké své dialogové okno mimo platnou obrazovku, čímž dojde k tomu, že ho uživatel jednak nevidí, a jednak jeho systém zdánlivě přestane reagovat, protože je aktivní ono okno, které ale není vidět. Jednou z možností, jak tuto situaci vyřešit, bývá přepnutí rozlišení pracovní plochy na jiné a poté zpět - systém totiž během změny rozlišení automaticky vezme všechna právě zobrazená okna a umístí je tak, aby žádné z nich nebylo mimo zobrazenou plochu. Je to samozřejmě pouhá berlička - správným řešením, jak takovýcm situacím předcházet, by buď bylo zakázat otevírání dialogů a oken mimo aktivní obrazovku na systémové úrovni, nebo vše řešit na úrovni aplikace a zajistit, aby se její okna nemohla ocitnout mimo obrazovku. Randall proto v textu pod obrázkem konstatuje, že se nemůže dočkat, až mu podobné vědomosti k ničemu nebudou - samozřejmě z toho důvodu, že už nebudou potřeba.

Mouseover text pak mimo jiné také naráží na aktuální módu browserových aplikací, které navenek vypadají jako obdobná rozšíření, ale mohou se chovat zcela odlišně, a samozřejmě také na často nepříliš vysokou programátorskou úroveň jak těchto aplikací, tak browserových rozšíření.

Vysvětlení 1476 - Ceres

Máme tu další tradičně obskurní Randallův strip.

Sonda Dawn, která je ve stripu zmíněna, je už několik let na cestě k trpasličí planetě Ceres, ke které by měla vbrzku dorazit. Na snímcích Cerery, ať už pořízených Hubbleovým dalekohledem či přímo sondou Dawn, je k vidění poměrně prominentní bílá skvrna, o jejímž původu toho prozatím příliš mnoho nevíme a je předmětem řady diskusí.

Randall přichází s poněkud svérázným vysvětlením - na povrchu Cerery je podle něj umístěna obří samolepka o provedené výstupní kontrole, která svou podobou a textem naráží na samolepky, jež američtí oděvní výrobci v minulosti umísťovali na své produkty (zejména právě samolepka s "číslem 6" je poměrně legendární). Vše ovšem může mít ještě další úrovně a skutečný význam by nám patrně opět byl schopen sdělit pouze Randall sám - "Číslo 6" je například označení hlavního hrdiny poměrně legendárního (a u nás takřka neznámého) britského seriálu The Prisoner z konce šedesátých let.

Mouseover text pak upozorňuje na skutečnost, že Země evidentně výstupní kontrolou neprošla, neboť je prokazatelně kontaminována salmonelou (a koneckonců také celou řadou dalších organismů). To je ovšem současně zcela evidentně narážkou na německou společnost CERES, která provádí hygienické inspekce potravinářských výrobků - proto zmínka o přítomnosti salmonely na Zemi.

Vysvětlení 1474 - Šrouby

Dnešní strip si dělá legraci z velkého množství různých běžně používaných šroubů.

Křížová i plochá hlava jsou celkem standardní a není k nim asi potřeba nic psát. Hlava s pěticípou hvězdou si nepochybně dělá legraci z nejrůznějších alternativních hvězdičkových hlav, které někdy firmy používají prakticky bez jakýchkoliv pravidel a je k nim nezřídka potřeba shánět velice specifické šroubováky, například právě na Amazonu.

Prokletá křížová hlava -1 je narážkou hned na několik věcí. Jednak na fantasy hry typu Dungeon and Dragons, respektive u nás Dračí doupě, kde jsou často lepší součásti výstroje označovány kladným číslem, zatímco ty prokleté jsou označovány číslem záporným. Prokleté předměty také někdy není z důvodu jejich prokletí možné snadno odstranit, podobně jako bývá velký problém vyšroubovat šroub s tak opotřebovanou hlavou, jaká je na obrázku. Navíc jsou ale křížové hlavy (a tedy i šroubováky) označovány číslem v závislosti na velikosti. Skutečná stupnice velikostí křížových šroubů ovšem neobsahuje záporná čísla, končí velikostí 0, respektive menší šrouby než 0 se označují více nulami, tedy například 00 nebo 000.

Nýt samozřejmě není šroub, takže ho není možné vyšroubovat. Pokud potřebujete něco rozebrat a narazíte na přinýtovanou součástku, je to často patrně horší, než narazit na šroub s prokletou hlavou.

Šroub s imbusovou hlavou je zde označován jako likvidátor křížových hlav, protože ve velké nouzi je obvykle možné imbusový šroub povolit pomocí křížového šroubováku, ale je poměrně velká pravděpodobnost, že při tom takový šroubovák víceméně zničíte.

Na co přesně naráží uranový šroub není jasné. Z obrázku je jen evidentní, že je radioaktivní.

Křížova hlava je pak od Randalla poněkud morbidní vtip.

Mouseover text nabízí alternativní řešení, jak povolit šroub s klasickou šestihrannou hlavou, pokud nemáte k dispozici patřičný klíč, ale pouze dva ploché šroubováky, nicméně současně poměrně výstižně popisuje i to, jak takový pokus nepochybně skončí (protože jen těžko bude mít někdo takovou sílu, aby tímto způsobem šroub skutečně povolil).

Vysvětlení 1473 - Sdílení polohy

Na dotaz, zda chceme s nějakými stránkami sdílet svou polohu, aby nám mohly poskytovat konkrétnější informace, jsme si patrně už zvykli. Žena v dnešním stripu je nicméně vzápětí postavena před poněkud neobvyklý dotaz, zda chce se stránkami sdílet údaje o své hybnosti. Jedná se o narážku na Heisenbergův princip neurčitosti z kvantové fyziky, který říká, že čím přesněji známe u částice jednu z těchto dvou vlastností, tím se snižuje přesnost, s jakou známe vlastnost druhou, bez ohledu na dokonalost našeho vybavení, a znát s dokonalou přesností obě současně je nemožné. Vzhledem k tomu, že hrdinka comicsu ovšem není částicí, Heisenbergův princip by se na ni dal vztáhnout tak jako tak jen poměrně těžko.

Mouseover text pak odkazuje na tentýž princip konstatováním, že kompasy v mobilních telefonech nestojí za nic, a tudíž by se opět v souladu s principem neurčitosti dalo očekávat, že o to přesnější jsou jejich senzory momentu hybnosti, tedy gyroskopy a akcelerometry (protože obojí současně přesné být nemůže). Bohužel se v tomto ohledu Randall patrně mýlí.

Vysvětlení 1471 - Střevní fauna

Dnešní strip je zase jedním z těch bizarnějších.

Mikrobiom, jinak též střevní flóra, je označení pro komplikovaný a poměrně choulostivý systém bakterií, které žijí v lidském zažívacím traktu a podílejí se na správném trávení. Jeho narušení může vést k nejrůznějším zdravotním problémům. Už samotný název dnešního stripu je tedy hrou se slovy, neboť zmiňuje střevní "faunu", nikoliv flóru, tedy živočichy (proč jsou střevní bakterie označovány jako "flóra", tedy rostlinstvo, by vám asi vysvětlil nějaký zdatnější odborník než my).

Lékařka ve stripu nicméně nehovoří o mikrobiomu, ale o makrobiomu. To je označení pro systém, tvořený většími organismy, nikoliv mikroskopickými bakteriemi. Není proto divu, že zmínka o "makrobiomu" hrdinu stripu poněkud zneklidňuje, protože v lidském těle by obvykle žádné další větší organismy žít neměly. Jak se nicméně ukazuje, lékařka skutečně měla na mysli makrobiom a nutí hrdinu comicsu ke spolknutí vlka, tedy k něčemu, co jeho zdravotní potíže velice rychle spíše výrazně zhorší. To je narážkou na skutečnost, že v některých případech skutečných makrobiomů, třeba přírodních rezervací, může skutečně problémy s jejich nesprávným vyvážením vyřešit navýšení populace predátorů, jakými jsou třeba právě vlci.

Mouseover text pak naráží na skutečnost, že úpravy lidské střevní flóry je možné kromě orální cesty provádět také cestou rektální.

Vysvětlení 1465 - xkcdFon 2

Dnešní strip víceméně navazuje na květnový 1363 - xkcdFon a představuje nový model xkcdFonu. Stejně jako minule jsou inzerované funkce a vlastnosti přinejmenším podivné.

MaxHD: více než 350 pixelů na displej - pravděpodobně si dělá legraci z nejrůznějších quad HD, HD, full HD a dalších rozlišení, kterými se výrobci zařízení s displeji často ohánějí. 350 pixelů na displej by samozřejmě bylo absurdně nízké rozlišení - při běžných rozměrech displeje by každý pixel byl velký zhruba půl centimetru. Označení MaxHD by nicméně mohlo v některých zákaznících navodit dojem, že se ve skutečnosti jedná o lepší rozlišení, než jaká je realita. Dnešní full HD displeje mají přes dva miliony pixelů (samozřejmě bez ohledu na to, zda se jedná o obří nástěnnou televizi, nebo pětipalcový displej mobilu - liší se jen fyzická velikost oněch pixelů).

Trvale zapnutý reproduktor - pravděpodobně narážka na telefony, vybavené funkcí trvale zapnutého mikrofonu. Takovým telefonům můžete udílet hlasové příkazy, aniž byste je museli jakkoliv aktivovat. Trvale zapnutý reproduktor je pochopitelně poněkud nesmyslná funkce.

Snižovač krevního tlaku - dnešní telefony začínají být stále častěji vybavovány nejrůznějšími senzory, monitorujícími zdravotní stav uživatele. Čidlo pro měření krevního tlaku by jistě bylo relativně přínosné. Snižovač krevního tlaku patrně také, jen je otázka, jak by přesně měl fungovat. S ohledem na jeho vzhled na obrázku se ale nabízí možnost, že by majiteli telefonu způsobil krvácení, které technicky vzato krevní tlak snižuje...

Kryt s automatickým natáčením - automatické natáčení displeje (respektive samozřejmě obrazu na něm) v závislosti na aktuální orientaci zařízení je celkem standardní funkce většiny dnešních telefonů. Kryt je ovšem pevnou součástí telefonu, takže by spíše bylo pozoruhodné vytvořit takové zařízení, jehož kryt by "funkcí automatického natáčení" vybaven nebyl...

Vroubkovaný - takřka jistě narážka na vroubkované kondomy, které by měly zvyšovat požitek ze sexu. K čemu je taková věc dobrá u telefonu, to raději ponecháme na každém ze čtenářů.

Vodotěsný (pouze vnitřek) - i vodotěsnost je dnes poměrně běžnou funkcí řady mobilních telefonů. Poznámka "pouze vnitřek" nicméně naznačuje, že v tomto případě jde opět o poněkud svéráznou alternativu, která pravděpodobně nijak nezabraňuje vniknutí vody do přístroje, ale následně ji bezpečně udrží uvnitř.

Dohledatelný na Google - ačkoliv s naprosto většinou dnešních mobilních telefonů můžete vyhledávat na Google (nebo kdekoliv jinde na internetu), informace o tom, že je na Google dohledatelný samotný telefon, je poměrně k ničemu. Koneckonců by asi dalo poměrně hodně práce najít telefon, který na Google dohledatelný není.

Dotýká se vaší tváře - každý telefon se během hovoru dotýká vaší tváře, takže užitečnost zdůraznění takové vlastnosti je poměrně sporná.

Ztratíte-li ho, pláče - původní xkcdFon křičel, pokud uživateli vypadl z ruky. Tato funkce xkcdFonu 2 je přece jen poněkud užitečnější, nicméně i tak poměrně svérázná, jakkoliv jsou samozřejmě dnes služby pro vyhledání ztraceného telefonu vcelku standardní záležitostí.

Zásuvka na brouky - není zcela jasné, jak tato součást výbavy xkcdFonu 2 vlastně funguje (a proč). Na pohled se jedná o víceméně klasický slot na SD kartu nebo SIM kartu, ale zda text naráží na skutečnost, že do těchto slotů občas napadá kdejaké smetí, nebo by se mělo skutečně jednat o prostor, určený amatérským entomologům, to není možné posoudit.

Otvor na mince - opět na první pohled zdánlivě standardní systémový konektor, nicméně podle popisu se jedná o otvor pro vkládání mincí. Zda by měl suplovat peněženku na drobné, nebo je do telefonu mince potřeba vhazovat pro zajištění funkčnosti, se nedá dost dobře odhadnout.

Scroll lock - klávesa Scroll lock je na počítačových klávesnicích už dlouhou dobu jednou z nejzbytečnějších kláves vůbec. Existují dokonce lidé, kteří tuto klávesu výslovně nenávidí a ze svých klávesnic ji odstraňují, kteří si říkají "scroll lock haters". Smysluplnost vybavení telefonu právě klávesou Scroll lock je proto přinejmenším pochybná, obzvlášť když dle obrázku neobsahuje žádnou jinou hardwarovou klávesu.

Systém od Stackoverflow - stránky Stack Overflow jsou velkým diskusním fórem pro programátory, kam je možné se obrátit s takřka libovolným problémem. Zda tento bod naráží na skutečnost, že s pomocí Stack Overflow lze vyřešit takřka jakýkoliv programátorský problém, nebo zda má jít o ironické vyjádření toho, že je systém xkcdFonu 2 složený výhradně z příkladů, posbíraných na Stack Overflow, to opět nelze posoudit.

3D materiál - výrobci telefonů velice často a rádi upozorňují na neobvyklé či luxusní materiály, ze kterých jsou jejich zařízení vyrobena. Upozorňovat na to, že se jedná o 3D materiál, je nicméně poněkud zbytečné, protože všechny materiály jsou 3D.

Psí čidlo - další z pozoruhodných funkcí xkcdFonu 2. Není ovšem jasné, zda se jedná o čidlo, které detekuje blízkost psů (což by alespoň teoreticky mohlo být pro někoho užitečné), nebo o čidlo, které naopak nějakým způsobem přitahuje jejich pozornost.

Odhadovač zdravotního stavu s podporou Fitbit - společnost Fitbit se věnuje výrobě a prodeji poměrně populárních fitness elektronických zařízení. Jejich podpora v telefonu by proto mohla být zajímavá, nebýt skutečnosti, že telefon z jejich hodnot evidentně zdravotní stav uživatele pouze odhaduje.

Nastavitelný objem a hustota - ačkoliv změnit objem či hustotu mobilního telefonu by bylo čistě teoreticky možné (změna objemu by mohla probíhat například nafouknutím nebo naopak vyfouknutím některé jeho části a změna hustoty například přidáním či odebráním závaží), nabízí se otázka, k čemu by něco takového mělo být dobré.

V mouseover textu se pak ještě dozvídáme, že telefon je možno vyprat v pračce, i když pouze jednou. Jinými slovy se nejedná o nijak převratnou věc, podobnou funkcí technicky vzato disponuje valná většina současných telefonů...

Vysvětlení 1469 - UV

Ponaučení z dnešního stripu, jak trefně poznamenává server explainxkcd, je prosté - NIKDY nechoďte na záchod s UV lampou. UV světlo totiž odhaluje spousty věcí, které v normálním světle nevidíme - například stopy tělesných tekutin či nejrůznější bakterie jsou mnohem patrnější, protože v UV světle doslova září.

Oba protagonisté dnešního stripu jsou evidentně stavem svého záchoda natolik šokovaní, že odhodí veškeré morální zábrany a raději celý dům podpálí s cílem provést pojišťovací podvod a vyinkasovat peníze za pojištění. Bohužel, jak se zdá z posledního políčka, nemají tak docela jasno v tom, jak vlastně pojištění funguje, takže se evidentně pokoušejí uzavřít výhodnou pojistku až poté, co dům shořel.

Mouseover text pak jejich pomýlené chápání pojištění dále rozvíjí.

Vysvětlení 1468 - Starosti

Celá řada situací má ve filmech naprosto odlišný význam než ve skutečnosti - některé z nich jsou mnohem závažnější ve skutečnosti, zatímco ve filmech jsou považovány za nepodstatnou drobnost, a u některých je tomu právě naopak. Dnešní strip právě na tyto rozdíly upozorňuje.

Například krvácení z nosu je v běžném životě naprosto triviální věc, která se většině z nás přihodila nesčetněkrát, aniž bychom si z toho dělali příliš velkou hlavu. Naproti tomu ve filmu je krvácení z nosu takřka vždy příznakem nějaké velmi závažné choroby či závažného úrazu s nezřídka fatálními následky. Podobně je tomu i v případě dlouhodobějšího kašle - i ten je ve filmu obvykle příznakem velkých zdravotních potíží, zatímco ve skutečnosti to s jeho závažností zdaleka tak žhavé není, i když samozřejmě není dobrý nápad ho zcela ignorovat.

Naopak pokud například někdo po ráně pěstí ztratí vědomí, jedná se ve filmu o naprosto triviální situaci, která je naprosto běžná, nemá žádné závažnější následky a dotyčný je pět minut poté, co se probere, bez problémů schopen fungovat, jako by se nic nestalo. Ve skutečnosti se nicméně jedná o poměrně závažnou situaci, která může mít velmi nepříjemné následky a způsobit i dlouhodobé zdravotní potíže, ne-li dokonce smrt.

A například poranění hrudníku v sobě pak ve světě filmu spojuje obě varianty - jedná-li se o zranění hrudníku na pravé straně, tedy dále od srdce, obvykle nejde o kdovíjak závažnou situaci. Zranění levé strany hrudníku naproti tomu bývá i ve světě filmu poměrně závažné. Ve skutečném životě pak víceméně nezáleží na tom, kterou stranu hrudníku si poraníte - obecně jakékoliv poranění hrudníku je poměrně závažnou situací, která by rozhodně neměla být brána na lehkou váhu.

Mouseover text pak odkazuje na filmový fenomén mimořádných zpravodajství. Ta se ve filmech takřka bez výjimky týkají věcí, které mají nebo budou mít pro hrdiny filmu velmi zásadní vliv, zatímco v reálném světě jsou celkem neškodným a obvykle relativně nezajímavým jevem, až na vzácné výjimky. Pokud se ovšem filmová zvláštní zpravodajství týkají událostí v nemocnici nebo nějaké laboratoři, jejich již tak vysoká závažnost pro další děj filmu ještě výrazným způsobem stoupá a čtenář stripu je proto vybízen k tomu, aby si patřičný bod grafu posunul ještě více doprava.