Vysvětlení 1468 - Starosti

Celá řada situací má ve filmech naprosto odlišný význam než ve skutečnosti - některé z nich jsou mnohem závažnější ve skutečnosti, zatímco ve filmech jsou považovány za nepodstatnou drobnost, a u některých je tomu právě naopak. Dnešní strip právě na tyto rozdíly upozorňuje.

Například krvácení z nosu je v běžném životě naprosto triviální věc, která se většině z nás přihodila nesčetněkrát, aniž bychom si z toho dělali příliš velkou hlavu. Naproti tomu ve filmu je krvácení z nosu takřka vždy příznakem nějaké velmi závažné choroby či závažného úrazu s nezřídka fatálními následky. Podobně je tomu i v případě dlouhodobějšího kašle - i ten je ve filmu obvykle příznakem velkých zdravotních potíží, zatímco ve skutečnosti to s jeho závažností zdaleka tak žhavé není, i když samozřejmě není dobrý nápad ho zcela ignorovat.

Naopak pokud například někdo po ráně pěstí ztratí vědomí, jedná se ve filmu o naprosto triviální situaci, která je naprosto běžná, nemá žádné závažnější následky a dotyčný je pět minut poté, co se probere, bez problémů schopen fungovat, jako by se nic nestalo. Ve skutečnosti se nicméně jedná o poměrně závažnou situaci, která může mít velmi nepříjemné následky a způsobit i dlouhodobé zdravotní potíže, ne-li dokonce smrt.

A například poranění hrudníku v sobě pak ve světě filmu spojuje obě varianty - jedná-li se o zranění hrudníku na pravé straně, tedy dále od srdce, obvykle nejde o kdovíjak závažnou situaci. Zranění levé strany hrudníku naproti tomu bývá i ve světě filmu poměrně závažné. Ve skutečném životě pak víceméně nezáleží na tom, kterou stranu hrudníku si poraníte - obecně jakékoliv poranění hrudníku je poměrně závažnou situací, která by rozhodně neměla být brána na lehkou váhu.

Mouseover text pak odkazuje na filmový fenomén mimořádných zpravodajství. Ta se ve filmech takřka bez výjimky týkají věcí, které mají nebo budou mít pro hrdiny filmu velmi zásadní vliv, zatímco v reálném světě jsou celkem neškodným a obvykle relativně nezajímavým jevem, až na vzácné výjimky. Pokud se ovšem filmová zvláštní zpravodajství týkají událostí v nemocnici nebo nějaké laboratoři, jejich již tak vysoká závažnost pro další děj filmu ještě výrazným způsobem stoupá a čtenář stripu je proto vybízen k tomu, aby si patřičný bod grafu posunul ještě více doprava.