Archiv pro měsíc: Duben 2014

Vysvětlení 1361 - Oznámení společnosti Google

V nedávných dnech překvapilo IT svět oznámení Vica Gundotry, duchovního otce sociální sítě Google Plus, o jeho odchodu ze společnosti Google. Na tomto základě se vynořila celá řada spekulací a dohadů o tom, že Google hodlá další rozvoj a podporu sítě Plus radikálně omezit. Následně byly tyto spekulace lidmi z Google vyvraceny, ale samozřejmě existuje celá řada lidí, kteří pochybují o tom, co nás skutečně v budoucnu čeká.

Dnešní comics reaguje právě na tyto spekulace fiktivním oznámením společnosti Google o tom, že se chystá zrušit víceméně naprosto všechny své hlavní služby (včetně naprosto klíčového vyhledávání), aby se následně soustředila na svou skutečnou hlavní službu - veřejný DNS server na adrese 8.8.8.8. Tento server skutečně existuje a Google na něm uvedenou službu opravdu nabízí s tím, že je jejich DNS server rychlejší než DNS server vašeho poskytovatele internetu (což může a nemusí být pravda). Připomeneme jen, že DNS servery slouží k překladu uživatelsky přívětivých a zapamatovatelných internetových adres - například www.google.cz - na jejich "reálné" číselné adresy, pomocí kterých dochází ke skutečné identifikaci počítačů, komunikujících spolu na internetu.

Služeb Google DNS bylo hromadně využíváno například před nedávnem v Turecku, kde vláda blokovala právě prostřednictvím DNS serverů přístup občanů ke Twitteru či YouTube. Nezávislé DNS servery Google umožňovaly toto blokování obejít.

Mouseover text pak naráží na skutečnost, že Google ve skutečnosti provozuje dva DNS servery - jeden na adrese 8.8.8.8 a druhý na adrese 8.8.4.4. Protože je první adresa snáze zapamatovatelná a rozšířená, je pochopitelně využívána mnohem větším množstvím lidí, přestože služby, které oba servery nabízejí, jsou zcela totožné. Je tedy pravděpodobné, že mouseover text současně nepřímo odkazuje například na relativně nedávné ukončení provozu služby Google Reader, kterou sice používalo nezanedbatelné množství lidí, ale z pohledu Google se nejednalo o množství dostatečné, které by ospravedlňovalo další provoz této služby. Přinejmenším teoreticky by tedy něco takového mohlo potkat i druhý DNS server společnosti Google.

Vysvětlení 1358 - NRO

NRO je zkratka amerického Národního úřadu pro průzkum, zodpovědného za výrobu a provoz amerických špionážních satelitů.

Zmínka o "hledání Walda" naráží na oblíbenou dětskou hru zvanou "Kde je Waldo?" (v Británii pak "Kde je Wally?"). Cílem hráče je najít na obrázku s velkým množstvím nejrůznějších postaviček "hlavního hrdinu" jménem Waldo, který se někde na stránce mezi nimi ukrývá. Často to není vůbec jednoduché, protože postaviček bývá na stránce skutečně hodně, nezřídka se Waldovi poměrně dost podobají a najít ho dá tedy poměrně dost práce.

Jak je vidět, hlavní hrdinové dnešního stripu, zaměstnanci NRO, zřejmě našli ideální způsob, jak využít špičkovou techniku, kterou mají k dispozici.

I když pokud budeme soudit na základě mouseover textu, pravděpodobně se vše vyvíjelo poněkud jinak, než původně očekávali.

Vysvětlení 1357 - Svoboda slova

Jak je vidět, nejen na českém internetu se spousta lidí, je-li jim smazán nějaký komentář, jsou zabanováni nebo dojde k nějakým jiným změnám, které se jim nelíbí, zcela nesmyslně odvolává na svobodu slova, případně cenzuru, aniž by věděli, co ty pojmy doopravdy znamenají (například nedávné změny v systému komentářů na Novinkách vyvolaly záplavy výkřiků o cenzuře a dokonce protiústavnosti ohlášených změn). Randall se evidentně s podobnými lidmi na internetu setkává také a proto se jim v dnešním comicsu snaží vysvětlit, proč je taková argumentace scestná.

Zmínka o prvním dodatku samozřejmě odkazuje na Ústavu Spojených států. První dodatek občanům USA zaručuje právě svobodu slova, tisku, vyznání či projevu. Je tu ale stejný háček, jako v případě obdobných zákonů v jiných zemích (včetně naší) - to vše platí jen ve vztahu stát versus občan. Pokud vám tedy někdo smaže komentář na soukromě provozovaných internetových stránkách, nebo vás zablokuje na nějakém diskusním fóru, nejedná se ani v nejmenším o porušení vašich práv na svobodu slova. Jen vám tím zkrátka v souladu s pointou dnešního stripu oznamuje, že o vaše názory nestojí.

Stejně tak vás svoboda slova zcela logicky nechrání před jinými názory či před následky, které si vyjadřováním svých názorů způsobíte.

Mouseover text pak kromě toho naznačuje, že jste-li nuceni se pro obhajobu svých názorů odvolávat na svobodu slova, víceméně tím dáváte najevo, že vám pravděpodobně došly jakékoliv další, smysluplnější argumenty, kterými byste své názory mohli obhájit.