Archiv pro měsíc: Prosinec 2014

Vysvětlení 1458 - Malý měsíc

Jako už mnohokrát v minulosti nám i dnes Randall předkládá pohled na poněkud alternativní verzi příběhu Hvězdných válek, který se tak docela nedrží původní předlohy.

Dlužno dodat, že celá diskuse by minimálně v rámci naší Sluneční soustavy byla poměrně zbytečná, protože Hvězda smrti je rozhodně větší (průměr zhruba 70 km) než nejeden z oficiálně uznávaných měsíců planet Sluneční soustavy.

Zmínka o 'toulavé planetární stanici' v mouseover textu mimochodem odkazuje na pozoruhodný vesmírný fenomén 'toulavých planet', tedy planet, které neobíhají kolem žádné hvězdy a víceméně volně putují vesmírem. Dle odhadů se ani zdaleka nejedná o kdovíjak výjimečný úkaz, spíše naopak. Kupodivu by některé z nich mohly i tak být dostatečně teplé na to, aby na nich existoval život. Je ovšem velmi obtížné je objevit, protože vyzařují jen nepatrné množství světla.

Vysvětlení 1456 - Na Měsíc

Výrok ve stylu "Pokud jsme dokázali vyslat člověka na Měsíc, proč nedokážeme XY?" je oblíbenou argumentační zkratkou, používanou v situacích, kdy chce mluvčí naznačit, že podle něj lidstvo dosáhlo některých velmi náročných cílů, zatímco jiné, které považuje za mnohem snazší (ať už ve skutečnosti snazší jsou nebo ne), mu stále unikají. Například: "Pokud jsme dokázali vyslat člověka na Měsíc, proč neumíme vyléčit obyčejnou rýmu?"

Dnešní strip velice pravděpodobně reaguje na problémy, se kterými se NASA v současné době potýká, co se budoucích cest do vesmíru týče, ať už jde o nedávnou explozi rakety Antares krátce po startu k ISS, nebo o velmi aktuální odklady startu experimentální kapsle Orion, který se měl původně konat včera, ale z důvodů technických problémů byl odložen a nakonec - úspěšně - uskutečněn až dnes. Jinými slovy - pokud jsme dokázali vyslat člověka na Měsíc, proč máme takové potíže s obyčejným nepilotovaným zkušebním letem?

Žena v dnešním stripu ovšem svému příteli skočí do řeči s nepřímou námitkou, že navzdory výrazným technologickým pokrokům člověk na povrch Měsíce již více než 40 let nevkročil, a ačkoliv v průběhu uplynulých desetiletí proběhlo několik pokusů o zahájení programu s cílem vrátit člověka na Měsíc, všechny z nich byly nakonec zrušeny či odloženy.

Mouseover text je pak parafrází na slavný projev prezidenta Kennedyho z roku 1961, kterým celý program Apollo zahájil. V této verzi ovšem prezident hovoří o lidské výpravě na Venuši a její bezpečný návrat na Zemi, než je přerušen jedním ze svých poradců, pravděpodobně s upozorněním, že vzhledem k podmínkám, které na Venuši panují (obrovský atmosférický tlak a velmi vysoké teploty, deště a jezera kyseliny sírové a podobně), je bezpečný návrat z Venuše velmi nepravděpodobný. Dokonce i sondy, které jsme na Venuši vyslali, dokázaly v extrémních podmínkách na jejím povrchu zatím fungovat jen několik desítek minut.

Vysvětlení 1455 - Tramvajové dilema

Tramvajové dilema je etický myšlenkový experiment, ve kterém je nám předložena následující hypotetická situace: na pětici bezmocných osob se řítí po kolejích tramvaj. My máme možnost zatáhnout za páku, která tramvaj odkloní na druhou kolej, čímž onu pětici zachráníme. Na této druhé koleji se ovšem nachází další člověk. Je tedy na nás se rozhodnout, jak se zachováme a kolik lidí svým jednáním zachráníme. Zhruba 86 procent dotázaných se rozhodne za páku zatáhnout a obětovat život oné jedné osoby na druhé koleji v zájmu většiny, tedy pětice osob na koleji první.

Hlavní aktér dnešního stripu ovšem zapomněl na skutečnost, že hovoří s mužem v černém klobouku, poměrně častou postavou Randallových stripů, jehož uvažování je...poněkud nestandardní (jak ostatně dále naznačuje mouseover text). Jak ovšem naznačuje jeho poznámka v posledním panelu, alespoň nějakou náklonnost vůči svým přátelům či známým přesto projevuje, i když i tak poněkud netradičním způsobem...