Vysvětlení 1456 - Na Měsíc

Výrok ve stylu "Pokud jsme dokázali vyslat člověka na Měsíc, proč nedokážeme XY?" je oblíbenou argumentační zkratkou, používanou v situacích, kdy chce mluvčí naznačit, že podle něj lidstvo dosáhlo některých velmi náročných cílů, zatímco jiné, které považuje za mnohem snazší (ať už ve skutečnosti snazší jsou nebo ne), mu stále unikají. Například: "Pokud jsme dokázali vyslat člověka na Měsíc, proč neumíme vyléčit obyčejnou rýmu?"

Dnešní strip velice pravděpodobně reaguje na problémy, se kterými se NASA v současné době potýká, co se budoucích cest do vesmíru týče, ať už jde o nedávnou explozi rakety Antares krátce po startu k ISS, nebo o velmi aktuální odklady startu experimentální kapsle Orion, který se měl původně konat včera, ale z důvodů technických problémů byl odložen a nakonec - úspěšně - uskutečněn až dnes. Jinými slovy - pokud jsme dokázali vyslat člověka na Měsíc, proč máme takové potíže s obyčejným nepilotovaným zkušebním letem?

Žena v dnešním stripu ovšem svému příteli skočí do řeči s nepřímou námitkou, že navzdory výrazným technologickým pokrokům člověk na povrch Měsíce již více než 40 let nevkročil, a ačkoliv v průběhu uplynulých desetiletí proběhlo několik pokusů o zahájení programu s cílem vrátit člověka na Měsíc, všechny z nich byly nakonec zrušeny či odloženy.

Mouseover text je pak parafrází na slavný projev prezidenta Kennedyho z roku 1961, kterým celý program Apollo zahájil. V této verzi ovšem prezident hovoří o lidské výpravě na Venuši a její bezpečný návrat na Zemi, než je přerušen jedním ze svých poradců, pravděpodobně s upozorněním, že vzhledem k podmínkám, které na Venuši panují (obrovský atmosférický tlak a velmi vysoké teploty, deště a jezera kyseliny sírové a podobně), je bezpečný návrat z Venuše velmi nepravděpodobný. Dokonce i sondy, které jsme na Venuši vyslali, dokázaly v extrémních podmínkách na jejím povrchu zatím fungovat jen několik desítek minut.