Vysvětlení 1728 - Pošta od Cronu

Cron je v unixových (respektive obecně *nixových) systémech program, který slouží k plánovanému spouštění jiných úloh. Jedná se o jeden z nejstarších a současně nejpoužívanějších programů. Pokud z nějakého důvodu nemůže naplánovanou úlohu spustit, odešle mailové upozornění na předem definovanou adresu. V případě, že taková adresa není definována (což je velice časté), zapíše tento mail do souboru. V případě, že došlo k aktualizaci tohoto souboru, objeví se uživateli při příštím přihlášení zpráva, že má nový mail - kterou bude neznalý uživatel patrně ignorovat, protože nebude mít tušení, kde by danou zprávu našel.

V podobné situaci se ocitl i protagonista dnešního stripu, a zmíněné upozornění úspěšně ignoruje celých patnáct let, co systém spravuje a provozuje. Když je mu sděleno, do kterého adresáře by se měl podívat, objeví v něm gigabajt nepřečtených zpráv (tedy opravdu velmi hodně, vzhledem k tomu, že se jedná o čistě textové maily), které mu cron poslal. Žena, která mu radí, celkem logicky navrhuje, aby si konfiguraci cronu opravil, tedy aby odstranil příčinu toho, proč cron ony zprávy generuje, a následně si přenastavil cestu, na kterou se tyto zprávy ukládají, aby je měl více na očích. Hrdina našeho stripu ovšem přistoupí k velmi svéráznému řešení - místo toho, aby problém vyřešil, rozhodne se všechny zprávy přesměrovat do souboru /etc/crontab, ve kterém je uložen seznam naplánovaných úloh cronu. Evidentně se domnívá, že tím cron odradí od jejich dalšího generování. Vzhledem k tomu, že soubor crontab takřka jistě není ve stejném formátu, jaký je používán pro ukládání mailů, je pravděpodobné, že cron ony varovné maily skutečně přestane generovat - ovšem čistě proto, že začne obsah daného souboru zcela ignorovat, což ve výsledku nepochybně způsobí v daném systému problémy ještě mnohem větší.