Archiv pro měsíc: Duben 2015

Vysvětlení 1516 - Vítězství indukcí

Bitvy v Pokémonu probíhají tak, že si lidský zástupce každé ze stran vybere jednoho Pokémona a se zvoláním "XY, volím si tebe!" hodí na zem Pokéball, ve kterém pokémoni "bydlí".

Jedna ze stran, které se chystají k bitvě v dnešním stripu, si evidentně zvolila jako svého bojovníka Pikaču. Tomu se ovšem zřejmě do boje příliš nechtělo, takže s pomocí vlastního Pokéballu přivolal jako svého zástupce jiného Pikaču. Tomu se ovšem zřejmě do boje příliš nechtělo, takže... no, asi není třeba pokračovat.

Název comicsu odkazuje na matematickou indukci a takzvaný důkaz indukcí, u kterého se platnost nějakého tvrzení vztahuje k nekonečnému počtu kroků (prosíme přítomné matematiky, aby omluvili naši nezasvěcenost do celé problematiky). V tomto případě bude pravděpodobně cyklus s Pikaču probíhat taktéž donekonečna a tímpádem technicky vzato dojde k vítězství dané strany, protože bitva samotná nikdy neproběhne.

Mouseover text navíc upozorňuje na skutečnost, že v některých Pokéballech jsou k dispozici pokémoni dva, takže by se nejednalo o lineární nárůst počtu Pikaču, ale k jejich množení by docházelo ještě rychleji a víceméně exponenciálně.

Vysvětlení 1514 - PermaCal

Název dnešního stripu evidentně odkazuje na poněkud svérázný kalendářový systém, se kterým přišel jeho protagonista - půjde zcela jistě o zkratku z "permanent calendar", tedy něco jako "neměnný kalendář". Jak hrdina stripu vysvětluje, datum v jeho kalendářovém systému zůstává vždy stejné a k jeho změně dochází jen následkem zařazení přestupného dne, používaných v našem standardním kalendářním systému ke korekci oběžné doby Země kolem Slunce, která ve skutečnosti nečiní 365 dní, ale 365 a čtvrt dne, což má za následek nutnost vložení jednoho přestupného dne každé čtyři roky. V kalendářovém systému PermaCal by jich bylo potřeba "nepatrně" více a častěji...

Mouseover text na koncept neměnného kalendáře navazuje zmínkou o fiktivní internetové služba PermaCalNTP. NTP server poskytuje informace o přesném čase a slouží k synchronizaci systémového času na jednotlivých počítačích. Přestupné sekundy jsou vkládány z důvodů potřeby korekce rotace Země kolem své osy, která taktéž není zcela pravidelná. Od roku 1972, kdy byl systém přestupných sekund zaveden, jich bylo vloženo celkem 25 - jejich vkládání ale nemá žádný pevný řád, neboť se rotace Země mění v závislosti na geologických dějích. Zatím poslední přestupná sekunda byla vložena 30. června 2012, ale letos nás 30. června čeká vložení další.

V kontextu dnešního comicsu se z mouseover textu zdá, že kromě neměnného data má PermaCal také neměnný čas, jehož změnu opět řeší vkládáním přestupných sekund. To má samozřejmě za následek velké množství dotazů na aktuální čas a tedy i velké vytížení internetu, a pokud by se začaly klientské počítače dotazovat na čas s přesností na milisekundy, pravděpodobně by skutečně došlo k nechtěnému zahlcení (a tedy víceméně alternativě DDoS útoku) přinejmenším serveru samotného, byť celého internetu patrně ne.

Vysvětlení 1508 - Operační systémy

Randall nám v dnešním stripu dává nahlédnout do své počítačové historie a současnosti a nabízí nám také svou vizi toho, jak se podle něj bude dále vyvíjet.

Vysvětlovat jednotlivé systémy až k současnosti asi nemá větší smysl. Následne Randall předpovídá splynutí iOS a OS X v jediný systém. Současně se podle něj objeví operační systém s nespecifikovaným názvem, který bude kompletně napsán v Javascriptu. Tinder je aplikace, sloužící k seznamování - podle Randalla na jejím základě v budoucnosti vznikne celý operační systém. Nest je velice pravděpodobně odkazem na společnost Nest Labs, která se zabývá vývojem inteligentních elektronických zařízení pro domácnosti. Elon Musk podle Randalla také přijde s vlastním operačním systémem, jakkoliv není specifikováno, jaký bude (ale velice pravděpodobně velmi futuristický). Přibližně ve stejné době dojde také k návratu MS DOSu, ale dle Randalla čistě v ironickém kontextu. Současně se také objeví domácí operační systém s názvem BloodDrone (krvavý dron), který naznačuje, že se běžnou součástí domácností stanou inteligentní ozbrojené drony.

Následně dle Randallovy předpovědi lidstvo zanikne. Zhruba dvacet let po jeho zániku se objeví systém GNU/HURD, což je narážka na legendárně vleklý vývoj tohoto systému - ačkoliv byl jeho vývoj zahájen počátkem devadesátých let minulého století s očekáváním, že bude k dispozici poměrně záhy, do dnešního dne zatím stále existuje pouze v nestabilních testovacích verzích.

Mouseover text pak odkazuje na neméně legendárního Richarda Stallmana, jednu z nejznámějších postav opensource komunity, zakladatele Free Software Foundation a také projektů GNU a HURD.

Vysvětlení 1507 - Metaball

Hrdinové dnešního stripu v souladu s jeho názvem (metaball - "meta" znamená "mnoho" a "ball" pochopitelně "míč") hrají poměrně svéráznou hru, která v sobě evidentně kombinuje množství míčových, respektive nejen míčových her. Pravidla se evidentně mění v závislosti na tom, na kterém "území" se míč zrovna nachází. Proto je ve třetím políčku rozhodčí vyhlášen out - míč proletěl baseballovým pásmem, takže platí pravidla baseballu (proč tomu tak je i ve chvíli, kdy je míč už zjevně na území basketbalovém, se asi nedozvíme).

Z mouseover textu navíc zjišťujeme, že v celé hře figuruje také golfové a hokejové pásmo.