Vysvětlení 1507 - Metaball

Hrdinové dnešního stripu v souladu s jeho názvem (metaball - "meta" znamená "mnoho" a "ball" pochopitelně "míč") hrají poměrně svéráznou hru, která v sobě evidentně kombinuje množství míčových, respektive nejen míčových her. Pravidla se evidentně mění v závislosti na tom, na kterém "území" se míč zrovna nachází. Proto je ve třetím políčku rozhodčí vyhlášen out - míč proletěl baseballovým pásmem, takže platí pravidla baseballu (proč tomu tak je i ve chvíli, kdy je míč už zjevně na území basketbalovém, se asi nedozvíme).

Z mouseover textu navíc zjišťujeme, že v celé hře figuruje také golfové a hokejové pásmo.