O stránkách

Pod podivným názvem xkcd se ukrývá webový comics, který vychází od září 2005 na stránkách xkcd.com. Jeho autorem je Randall Munroe. Vystudoval fyziku na univerzitě Christohera Newporta ve Virginii. Předtím, než se začal věnovat vydávání xkcd, pracoval jako výzkumník robotických technologií ve výzkumném centru NASA v Langley. Od roku 2007 žije v Massachusetts. Ve volném čase rád leze na nejrůznější předměty, otvírá podivné dveře a chodí na večírky gotiků v obleku a kravatě, postává stranou a tváří se velmi neutěšeně. V případě večírků šprtů a slušňáků praktikuje totéž, jen přesně naopak. Dává si velice dobrý pozor na zákeřné útoky velociraptorů a jeho oblíbeným vesmírným objektem jsou Plejády.

Název xkcd ve skutečnosti vůbec nic neznamená, což už zklamalo nejednoho nadšeného autora konspiračních teorií - jedná se jen o náhodný shluk čtyř znaků, o "vzácný a pečlivě střežený exemplář z rodu čtyřpísmenných řetězců". Zapisuje se v ideálním případě malými písmeny, případně kapitálkami, bez teček či jiného oddělení. Na zápis s prvním velkým písmenem je pohlíženo se značným despektem (k tomu, jak si s tímto problémem poradit na začátku věty, se Randall nijak nevyjadřuje).

Témata jednotlivých stripů jsou různorodá. Podtitul comicsu xkcd zní "webcomics o lásce, sarkasmu, matematice a jazyce". Humor v xkcd je velice specifický, plný nejrůznějších skrytých i méně skrytých narážek na vědu i techniku současnou, minulou i budoucí. Pokud některý ze stripů nechápete, pravděpodobně jste prostě tak hloupí. Nic si z toho nedělejte. Charakteristickou vlastností xkcd stripů jsou doplňující texty (a mnohdy i celé pointy), obsažené v titulku daného stripu, který si můžete přečíst, pokud na strip najedete kurzorem myši.

Webcomics xkcd vychází až na výjimky každé pondělí, středu a pátek. Od července 2012 je doplněn o odnož s názvem Co kdyby... (What if), vydávanou každé úterý a tvořenou kratšími ilustrovanými články, v nichž Randall svou specifickou formou odpovídá na nejrůznější (převážně vědecky zaměřené) otázky čtenářů.

Stránky xkcz vznikly jako reakce na původně publikované české verze comicsu xkcd, vydávané nepravidelně serverem abclinuxu.cz. Snahou těchto stránek není v žádném případě připravovat ABC Linuxu o čtenáře či na nich jakkoliv jinak parazitovat nebo jim škodit a bylo by velmi pozitivní, kdyby existence těchto stránek tak nebyla ani vzdáleně chápána. Autor xkcz se nicméně domnívá, že kvalita překladů xkcd na serveru ABC Linuxu poměrně dost kolísá a že si xkcd zaslouží lepší reprezentaci (přičemž snaha o spolupráci bohužel narazila na zjevný nezájem). ABC Linuxu navíc ve vydávání stripů nemá žádný jednotný systém, strip je k vydání vybírán z celé několikaleté historie xkcd zcela náhodně a prakticky nikdy nejsou přeloženy aktuální stripy, což je mnohdy na škodu, protože není výjimkou, že strip samotný nějakým způsobem přímo či nepřímo reaguje na aktuální dění a je tak vtipný z velké části pouze v daném kontextu. Články ze série Co kdyby... pak ABC Linuxu nevydává vůbec, což je rovněž škoda. Tyto stránky se proto snaží všechny zmíněné problémy odstranit a nabídnout české xkcd v co nejlepší a nejpravidelnější podobě.

Stejně jako původní verze jsou překlady na xkcz k dispozici zcela zdarma a bez jakýchkoliv reklam. A stejně jako původní verze jsou dílem jediné osoby, která je ovšem na rozdíl od Randalla vytváří ve svém volném čase, nikoliv jako hlavní pracovní činnost. Snaha samozřejmě bude vydat každý strip co nejdříve po zveřejnění, ale ne vždy to je možné. Pokud tedy nebude česká verze aktuálního xkcd dostupná, mějte prosím pár hodin či dní strpení, je takřka jisté, že brzy dojde k nápravě. Dvojnásob to platí pro články ze sekce Co kdyby..., které jsou pochopitelně na překlad časově náročnější. Výjimkou budou jen příležitostné interaktivní či jinak technologicky náročnější stripy, které se občas v rámci xkcd objevují - ty patrně nebude možné lokalizovat, ale v takovém případě dojde alespoň ke zveřejnění odkazu na originál s vysvětlením, proč k překladu nedošlo.

Stripy na xkcz vycházejí ve dvou kategoriích. Standardní aktuální comicsy vycházejí v kategorii Comics a snaha bude, jak již bylo zmíněno, je zveřejňovat co nejpravidelněji a co nejdříve po vydání originálu. Současně s nimi poběží druhá řada překladů v kategorii Archivní comics, která bude vycházet nepravidelně, podle možností překladatele, a ve které budou chronologicky překládány stripy od počátků xkcd až do okamžiku spuštění stránek xkcz. Články v kategorii Co kdyby... budou překládány postupně a chronologicky od prvního textu této série a zpočátku bude snaha zveřejňovat je častěji než jednou týdně, aby překlady dohnaly skluz těch zhruba třiceti vydání, který v době spuštění stránek xkcz měly. Jakmile tento skluz doženou, přejdou taktéž na rozvrh vydávání synchronizovaný s vydáváním nových původních textů. Dohnání tohoto skluzu má přitom alespoň v prvních týdnech provozu stránek prioritu před zahájením zveřejňování zmíněných archivních stripů.

Překládání humoru a dvojnásob xkcd, plného narážek a dvojsmyslů, je často velice zapeklitá věc. Snahou těchto stránek je pokud možno zachovat vtip, nikoliv doslovný význam, proto je asi na místě zde rovnou upozornit, že se v českých verzích oproti originálu mohou lišit nejen věty, ale dost možná i celé pointy. Zda taková úprava překladu prospěje či ne je samozřejmě vždy velice subjektivní věc. Je nicméně dobré být s touto skutečností předem obeznámen. Pokud tedy v textu narazíte na něco, co příliš neodpovídá originálu, nejedná se s největší pravděpodobností o opomenutí, ale o záměr, ať už vedený snahou o přiblížení vtipu českému jazyku, snahou vtěsnat oproti angličtině poněkud rozevlátější češtinu do omezeného prostoru comicsové bubliny či nějakým jiným, možná ne zcela zjevným úmyslem. Což samozřejmě neznamená, že se tu nemohou objevit chyby či nedostatky - všichni jsme jen lidé.

Veškeré případné připomínky či návrhy k překladům či stránkám samotným můžete směrovat do diskuse pod posty na sociálních sítích (xkcz najdete na Google Plus, Twitteru i Facebooku - odkazy jsou uvedeny v panelu vpravo) či na mailovou adresu info(at)xkcz.cz, ale berte prosím na vědomí, že se nemusíte dočkat žádné odpovědi.