Archiv pro měsíc: Červen 2016

Vysvětlení 1694 - Rhybářský lístek

Rhybaření, častěji ovšem známější spíše pod svým původním anglickým názvem "phishing" (shodně vyslovovaná alternativa ke slovu "fishing", tedy "rybaření") , je nezákonná aktivita, při které se podvodník snaží z druhých vylákat nejrůznější cenné informace (například osobní údaje, heslo, číslo či PIN platební karty a podobně) tím, že se vydává za někoho, komu oslovený s těmito informacemi důvěřuje. Časté jsou například emaily, které se tváří jako obchodní sdělení od bankovních institucí, případně webové stránky, napodobující svým designem stránky internetového bankovnictví některé rozšířené banky. Od toho se také odvíjí samotné pojmenování této praktiky - podvodník nastraží návnadu a čeká, až se mu na ni někdo chytí.

Z toho důvodu je samozřejmě asi celkem pochopitelné, proč protagonista stripu konstatuje, že měl naznačený vývoj okolností očekávat.

Jak se nicméně následně ukazuje v mouseover textu, realita byla ve skutečnosti ještě poněkud komplikovanější.

Vysvětlení 1693 - Oxidace

Oxidace, jinak též redoxní reakce, je termín, kterým obecně označujeme chemickou reakci, při které dochází ke změně oxidačních čísel atomů. Jednou z běžných forem oxidace je klasická koroze. Ta samozřejmě obvykle probíhá velmi pomalu - a právě na ni se světlovlasá žena v dnešním stripu odkazuje, když zmiňuje, že auto, patřící ženě tmavovlasé, oxiduje po celou dobu, co ho vlastní.

Další formou oxidace je hoření, které obvykle probíhá podstatně rychleji než koroze. A jak se zdá, světlovlasá žena je za tuto specifickou formu rychlé oxidace auta ženy tmavovlasé nějakým způsobem zodpovědná...

Mouseover text pak odkazuje na velice podobnou situaci, kdy je tentýž obecný termín uplatňován pro celou řadu různých možností. Členovci mohou být mikroskopičtí - ti nás obklopují a žijí nejen všude kolem nás, ale skutečně i na našem těle, aniž bychom si to uvědomovali. Ovšem mezi členovce se řadí také živočichové podstatně větší, se kterými by asi řada z nás měla poněkud větší problém - například pavouci, štíři, nejrůznější hmyz, stonožky a mnohonožky...