Archiv pro měsíc: Březen 2014

Vysvětlení 1347 - t rozdělení

Dnešní comics je z oblasti statistiky. Takzvané Studentovo rozdělení je statistické pravděpodobnostní rozložení dat, který se svým vzhledem poměrně dost blíží klasické Gaussově křivce. Autorem tohoto rozdělení je William Gosset, který ho původně publikoval pod pseudonymem Student - odtud tedy Studentovo rozdělení.

Hrdina comicsu je ale s modelem Studentova rozdělení z nějakého důvodu nespokojený a přichází proto s (fiktivním) Učitelovým rozdělením, které je viditelně mnohem komplikovanější a tedy na pohled zajímavější, i když by současně poněkud paradoxně v praxi znamenalo, že se nejedná o skutečně reprezentativní statistický vzorek.

Mouseover text pak dále rozvíjí vtip na téma student/učitel tím, že hovoří o "testu" - význam slova "test" je přitom samozřejmě dost odlišný ve statistice a ve školství.

Vysvětlení 1345 - Odpovědi

Ačkoliv se to může zdát pozoruhodné, skutečně nemáme do dnešního dne nejmenší tušení, proč vlastně spíme. Existuje sice řada teorií, ale žádná z nich kupodivu nebyla jednoznačně prokázána.

A k mouseover textu snad jen drobná poznámka - ačkoliv by český čtenář mohl obzvlášť s ohledem na kontext poněkud pochybovat, William C. Dement je skutečně reálným předním světovým výzkumníkem v oboru spánku.

Vysvětlení 1343 - Manuály

Dnes asi postačí vysvětlení pouze k mouseover textu, zbytek je pravděpodobně dostatečně srozumitelný.

Sudoers je konfigurační soubor v *nixových operačních systémech (tzn. například v Linuxu), ve kterém se definuje, kteří uživatelé či skupiny uživatelů mohou používat příkaz "sudo", tedy jednat coby systémoví administrátoři. Editace tohoto souboru není (na rozdíl od většiny jiných konfiguračních souborů v těchto systémech) tak docela triviální záležitostí.

Manuálová stránka je pak v těchto operačních systémech standardním nástrojem nápovědy k valné většině příkazů a programů, přístupným prostřednictvím příkazu 'man'.

Manuálová stránka souboru sudoers je podobně jako formát souboru samotného poněkud svérázná, jelikož obsahuje zmíněného "stručného průvodce EBNF", tedy "rozvinutou Backusovou-Naurovou formou" zápisu gramatiky programovacích či jiných jazyků. I z toho důvodu má tato manuálová stránka proto obvykle něco kolem 1700 řádků a celé řadě uživatelů patrně více problémů způsobí, než by řešila.

Vysvětlení 1344 - Čísla

Dnešní comics odkazuje na logickou hru 2048, která je v poslední době poměrně populární na internetu. Je založena na principu toho, že dvě políčka se stejnými čísly, která spolu sousedí, můžete spojit do jednoho, přičemž dojde k sečtení jejich hodnoty a posunutí sousedních políček. V tomto případě by tedy bylo možné sloučit 2 a 2 do nového políčka s hodnotou 4, které by následně šlo sloučit se sousedním políčem s hodnotou 4, a vzniklé pole s hodnotou 8 by pak bylo možné sloučit, respektive vymazat s původní osmičkou.

Jak se zdá, Randalla zmíněná hra zřejmě poměrně dost zaujala. V mouseover textu pak zmiňuje imaginární hraní Tetrisu se siluetami domů na sídlištích, které mu po původní "Tetris mánii" vydrželo celých dvacet let.

Vysvětlení 1340 - Jedinečné datum

Dnešní comics si dělá legraci z lidí, kteří přikládají zvláštní význam technicky vzato zcela nezajímavým kalendářním datům, respektive na ně upozorňují jako na něco zcela výjimečného, co se nebude opakovat (relativně nedávným příkladem takového data byly například dny 12. a 20. prosince 2012). Na základě toho jsou některá data velice populární například co se termínů svateb týče.

Protagonista comicsu a potažmo Randall sám upozorňují svým specifickým způsobem na skutečnost, že žádný z dní se v našem stávajícím kalendářním systému nebude nikdy opakovat (a současně tím nenápadně odkazuje na jeden z předchozích stripů, který se zápisem data zabýval).

Mouseover text pak zmiňuje nadaci Long Now, která se mimo jiné snaží vyřešit omezení našeho stávajícího kalendářního systému a pro zápis roku používá pět číslic místo čtyř. Pokud se lidstvo dožije Silvestra roku 9999, bude totiž potenciálně čelit stejným problémům, s jakými jsme se setkali na přelomu let 1999 a 2000 - většina našich systémů nepočítá s možností zápisu roku pěti ciframi. Zbývá jen doufat, že do té doby tento problém bude vyřešený.

Současně se nepochybně v kontextu relativně nedávného "konce mayského kalendáře" nabízí otázka, jak budou lidé na konci roku 9999 reagovat na skutečnost, že posledním dnem toho roku končil kalendář jakýchsi dávno zapomenutých primitivních barbarů před několika tisíci lety...