Vysvětlení 1344 - Čísla

Dnešní comics odkazuje na logickou hru 2048, která je v poslední době poměrně populární na internetu. Je založena na principu toho, že dvě políčka se stejnými čísly, která spolu sousedí, můžete spojit do jednoho, přičemž dojde k sečtení jejich hodnoty a posunutí sousedních políček. V tomto případě by tedy bylo možné sloučit 2 a 2 do nového políčka s hodnotou 4, které by následně šlo sloučit se sousedním políčem s hodnotou 4, a vzniklé pole s hodnotou 8 by pak bylo možné sloučit, respektive vymazat s původní osmičkou.

Jak se zdá, Randalla zmíněná hra zřejmě poměrně dost zaujala. V mouseover textu pak zmiňuje imaginární hraní Tetrisu se siluetami domů na sídlištích, které mu po původní "Tetris mánii" vydrželo celých dvacet let.