Vysvětlení 1347 - t rozdělení

Dnešní comics je z oblasti statistiky. Takzvané Studentovo rozdělení je statistické pravděpodobnostní rozložení dat, který se svým vzhledem poměrně dost blíží klasické Gaussově křivce. Autorem tohoto rozdělení je William Gosset, který ho původně publikoval pod pseudonymem Student - odtud tedy Studentovo rozdělení.

Hrdina comicsu je ale s modelem Studentova rozdělení z nějakého důvodu nespokojený a přichází proto s (fiktivním) Učitelovým rozdělením, které je viditelně mnohem komplikovanější a tedy na pohled zajímavější, i když by současně poněkud paradoxně v praxi znamenalo, že se nejedná o skutečně reprezentativní statistický vzorek.

Mouseover text pak dále rozvíjí vtip na téma student/učitel tím, že hovoří o "testu" - význam slova "test" je přitom samozřejmě dost odlišný ve statistice a ve školství.