Vysvětlení 1357 - Svoboda slova

Jak je vidět, nejen na českém internetu se spousta lidí, je-li jim smazán nějaký komentář, jsou zabanováni nebo dojde k nějakým jiným změnám, které se jim nelíbí, zcela nesmyslně odvolává na svobodu slova, případně cenzuru, aniž by věděli, co ty pojmy doopravdy znamenají (například nedávné změny v systému komentářů na Novinkách vyvolaly záplavy výkřiků o cenzuře a dokonce protiústavnosti ohlášených změn). Randall se evidentně s podobnými lidmi na internetu setkává také a proto se jim v dnešním comicsu snaží vysvětlit, proč je taková argumentace scestná.

Zmínka o prvním dodatku samozřejmě odkazuje na Ústavu Spojených států. První dodatek občanům USA zaručuje právě svobodu slova, tisku, vyznání či projevu. Je tu ale stejný háček, jako v případě obdobných zákonů v jiných zemích (včetně naší) - to vše platí jen ve vztahu stát versus občan. Pokud vám tedy někdo smaže komentář na soukromě provozovaných internetových stránkách, nebo vás zablokuje na nějakém diskusním fóru, nejedná se ani v nejmenším o porušení vašich práv na svobodu slova. Jen vám tím zkrátka v souladu s pointou dnešního stripu oznamuje, že o vaše názory nestojí.

Stejně tak vás svoboda slova zcela logicky nechrání před jinými názory či před následky, které si vyjadřováním svých názorů způsobíte.

Mouseover text pak kromě toho naznačuje, že jste-li nuceni se pro obhajobu svých názorů odvolávat na svobodu slova, víceméně tím dáváte najevo, že vám pravděpodobně došly jakékoliv další, smysluplnější argumenty, kterými byste své názory mohli obhájit.