Vysvětlení 1514 - PermaCal

Název dnešního stripu evidentně odkazuje na poněkud svérázný kalendářový systém, se kterým přišel jeho protagonista - půjde zcela jistě o zkratku z "permanent calendar", tedy něco jako "neměnný kalendář". Jak hrdina stripu vysvětluje, datum v jeho kalendářovém systému zůstává vždy stejné a k jeho změně dochází jen následkem zařazení přestupného dne, používaných v našem standardním kalendářním systému ke korekci oběžné doby Země kolem Slunce, která ve skutečnosti nečiní 365 dní, ale 365 a čtvrt dne, což má za následek nutnost vložení jednoho přestupného dne každé čtyři roky. V kalendářovém systému PermaCal by jich bylo potřeba "nepatrně" více a častěji...

Mouseover text na koncept neměnného kalendáře navazuje zmínkou o fiktivní internetové služba PermaCalNTP. NTP server poskytuje informace o přesném čase a slouží k synchronizaci systémového času na jednotlivých počítačích. Přestupné sekundy jsou vkládány z důvodů potřeby korekce rotace Země kolem své osy, která taktéž není zcela pravidelná. Od roku 1972, kdy byl systém přestupných sekund zaveden, jich bylo vloženo celkem 25 - jejich vkládání ale nemá žádný pevný řád, neboť se rotace Země mění v závislosti na geologických dějích. Zatím poslední přestupná sekunda byla vložena 30. června 2012, ale letos nás 30. června čeká vložení další.

V kontextu dnešního comicsu se z mouseover textu zdá, že kromě neměnného data má PermaCal také neměnný čas, jehož změnu opět řeší vkládáním přestupných sekund. To má samozřejmě za následek velké množství dotazů na aktuální čas a tedy i velké vytížení internetu, a pokud by se začaly klientské počítače dotazovat na čas s přesností na milisekundy, pravděpodobně by skutečně došlo k nechtěnému zahlcení (a tedy víceméně alternativě DDoS útoku) přinejmenším serveru samotného, byť celého internetu patrně ne.