wut.xkcz.cz
20Dub 2015

Vysvětlení 1514 - PermaCal

Název dnešního stripu evidentně odkazuje na poněkud svérázný kalendářový systém, se kterým přišel jeho protagonista - půjde zcela jistě o zkratku z "permanent calendar", tedy něco jako "neměnný kalendář". Jak hrdina stripu vysvětluje, datum v jeho kalendářovém systému zůstává vždy stejné a k jeho změně dochází jen následkem zařazení přestupného dne, používaných v našem standardním kalendářním systému ke korekci oběžné doby Země kolem Slunce, která ve skutečnosti nečiní 365 dní, ale 365 a čtvrt dne, což má za následek nutnost vložení jednoho přestupného dne každé čtyři roky. V kalendářovém systému PermaCal by jich bylo potřeba "nepatrně" více a častěji...

Mouseover text na koncept neměnného kalendáře navazuje zmínkou o fiktivní internetové služba PermaCalNTP. NTP server poskytuje informace o přesném čase a slouží k synchronizaci systémového času na jednotlivých počítačích. Přestupné sekundy jsou vkládány z důvodů potřeby korekce rotace Země kolem své osy, která taktéž není zcela pravidelná. Od roku 1972, kdy byl systém přestupných sekund zaveden, jich bylo vloženo celkem 25 - jejich vkládání ale nemá žádný pevný řád, neboť se rotace Země mění v závislosti na geologických dějích. Zatím poslední přestupná sekunda byla vložena 30. června 2012, ale letos nás 30. června čeká vložení další.

V kontextu dnešního comicsu se z mouseover textu zdá, že kromě neměnného data má PermaCal také neměnný čas, jehož změnu opět řeší vkládáním přestupných sekund. To má samozřejmě za následek velké množství dotazů na aktuální čas a tedy i velké vytížení internetu, a pokud by se začaly klientské počítače dotazovat na čas s přesností na milisekundy, pravděpodobně by skutečně došlo k nechtěnému zahlcení (a tedy víceméně alternativě DDoS útoku) přinejmenším serveru samotného, byť celého internetu patrně ne.

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Omlouváme se, formulář pro komentář je momentálně uzavřen.

Trackbacky jsou zakázány