Vysvětlení 1473 - Sdílení polohy

Na dotaz, zda chceme s nějakými stránkami sdílet svou polohu, aby nám mohly poskytovat konkrétnější informace, jsme si patrně už zvykli. Žena v dnešním stripu je nicméně vzápětí postavena před poněkud neobvyklý dotaz, zda chce se stránkami sdílet údaje o své hybnosti. Jedná se o narážku na Heisenbergův princip neurčitosti z kvantové fyziky, který říká, že čím přesněji známe u částice jednu z těchto dvou vlastností, tím se snižuje přesnost, s jakou známe vlastnost druhou, bez ohledu na dokonalost našeho vybavení, a znát s dokonalou přesností obě současně je nemožné. Vzhledem k tomu, že hrdinka comicsu ovšem není částicí, Heisenbergův princip by se na ni dal vztáhnout tak jako tak jen poměrně těžko.

Mouseover text pak odkazuje na tentýž princip konstatováním, že kompasy v mobilních telefonech nestojí za nic, a tudíž by se opět v souladu s principem neurčitosti dalo očekávat, že o to přesnější jsou jejich senzory momentu hybnosti, tedy gyroskopy a akcelerometry (protože obojí současně přesné být nemůže). Bohužel se v tomto ohledu Randall patrně mýlí.