Vysvětlení 1471 - Střevní fauna

Dnešní strip je zase jedním z těch bizarnějších.

Mikrobiom, jinak též střevní flóra, je označení pro komplikovaný a poměrně choulostivý systém bakterií, které žijí v lidském zažívacím traktu a podílejí se na správném trávení. Jeho narušení může vést k nejrůznějším zdravotním problémům. Už samotný název dnešního stripu je tedy hrou se slovy, neboť zmiňuje střevní "faunu", nikoliv flóru, tedy živočichy (proč jsou střevní bakterie označovány jako "flóra", tedy rostlinstvo, by vám asi vysvětlil nějaký zdatnější odborník než my).

Lékařka ve stripu nicméně nehovoří o mikrobiomu, ale o makrobiomu. To je označení pro systém, tvořený většími organismy, nikoliv mikroskopickými bakteriemi. Není proto divu, že zmínka o "makrobiomu" hrdinu stripu poněkud zneklidňuje, protože v lidském těle by obvykle žádné další větší organismy žít neměly. Jak se nicméně ukazuje, lékařka skutečně měla na mysli makrobiom a nutí hrdinu comicsu ke spolknutí vlka, tedy k něčemu, co jeho zdravotní potíže velice rychle spíše výrazně zhorší. To je narážkou na skutečnost, že v některých případech skutečných makrobiomů, třeba přírodních rezervací, může skutečně problémy s jejich nesprávným vyvážením vyřešit navýšení populace predátorů, jakými jsou třeba právě vlci.

Mouseover text pak naráží na skutečnost, že úpravy lidské střevní flóry je možné kromě orální cesty provádět také cestou rektální.