Vysvětlení 1479 - Technická podpora

Ačkoliv by se zdálo, že to není možné, špatně napsaná aplikace skutečně může otevřít nějaké své dialogové okno mimo platnou obrazovku, čímž dojde k tomu, že ho uživatel jednak nevidí, a jednak jeho systém zdánlivě přestane reagovat, protože je aktivní ono okno, které ale není vidět. Jednou z možností, jak tuto situaci vyřešit, bývá přepnutí rozlišení pracovní plochy na jiné a poté zpět - systém totiž během změny rozlišení automaticky vezme všechna právě zobrazená okna a umístí je tak, aby žádné z nich nebylo mimo zobrazenou plochu. Je to samozřejmě pouhá berlička - správným řešením, jak takovýcm situacím předcházet, by buď bylo zakázat otevírání dialogů a oken mimo aktivní obrazovku na systémové úrovni, nebo vše řešit na úrovni aplikace a zajistit, aby se její okna nemohla ocitnout mimo obrazovku. Randall proto v textu pod obrázkem konstatuje, že se nemůže dočkat, až mu podobné vědomosti k ničemu nebudou - samozřejmě z toho důvodu, že už nebudou potřeba.

Mouseover text pak mimo jiné také naráží na aktuální módu browserových aplikací, které navenek vypadají jako obdobná rozšíření, ale mohou se chovat zcela odlišně, a samozřejmě také na často nepříliš vysokou programátorskou úroveň jak těchto aplikací, tak browserových rozšíření.