Vysvětlení 1482 - #ZrovnaPosloucham

Čistě pokud by vás to zajímalo - zdá se, že Brian poslouchá skladbu I'll Be There For You od The Rembrandts, jinak též úvodní znělku seriálu Přátelé. Berte to ovšem s jistou rezervou, protože samozřejmě není vůbec jisté, zda to Randall skutečně zamýšlel. Ale pokud ano, je to vzhledem ke kontextu té skladby patrně celkem ironické.