Vysvětlení 1593 - Komentátor

Protagonista dnešního stripu komentuje baseballový zápas - ovšem z jeho svérázných komentářů je naprosto evidentní, že baseball nebude jeho silnou stránkou.

Text v prvním panelu hovoří o odpalovací hře, tedy samozřejmě o baseballu. "Pátou částí" je pak myšlena pátá směna (z devíti).

Pálkař, zmíněný ve druhém panelu, nemá zase až takové štěstí, že dostane další šanci - pokud, jak se zdá, k odpalu právě nastoupil a netrefil míček při prvním odpalu, má na svém kontě teprve první strike. Hru opouští až při třetím striku. A velikost pálky souvisí spíše s konstitucí daného pálkaře, než že by byla předpokladem pro daleký odpal.

Ve třetím panelu je evidentně řeč o fanoušcích na lavičkách na tribuně. Není tedy asi příliš divné (natož nezdvořilé), že na jejich pokřikování pálkař nereaguje.

Čtvrtý panel popisuje situaci, kdy nadhazovač trefí míčkem přímo pálkaře, a to dokonce opakovaně. Ačkoliv je protagonista dnešního stripu z tohoto nadhazovače nadšený, jeho tým to patrně vnímá dost odlišně - pokud nahozený míček zasáhne jinou část pálkaře než pálku samotnou, získává tento pálkař právo postupu na první metu. To je ostatně důvod, proč to "ostatní otráveně sledují a nic nedělají" - dle pravidel ani nemohou.

V posledním panelu je pak popsaný proces tzv. kradení mety ("polštáře"), tedy situace, kdy se běžec na metě pokouší na následující metu doběhnout už v okamžiku, jakmile míček opustí nadhazovačovu ruku. Je to poměrně riskantní taktika, protože riziko, že bude takový běžec vyoutován, je poměrně vysoké, nicméně je zcela v souladu s pravidly a je poměrně jisté, že po skončení tohoto zápasu k žádné jejich změně nedojde.

A konečně mouseover text pak zmiňuje situaci, kdy nadhazovač zaznamenal příliš mnoho odpalů, což je pro tým v poli vcelku nežádoucí stav, a proto na jeho místo dle rozhodnutí trenéra nastoupil náhradník z tzv. bullpenu ("vězení pro házeče"), kde se náhradní nadhazovači rozcvičují a připravují.