Vysvětlení 1594 - Účastníci studie

Jen několik stručných poznámek pro ty, kteří by snad netušili, o čem je v dnešním stripu řeč:

Kontrolní skupina je v případě vědecké studie skupina těch účastníků, kteří mají představovat výchozí, normální stav, a která - což je v kontextu dnešního stripu nejpodstatnější - se testu ve své podstatě neúčastní. Vedlejší účinky testovaného léku se u ní tedy projevit nemohly, protože daný lék vůbec nedostala.

Vězňovo dilema je poměrně známý experiment, při kterém mohou účastníci své partnery zradit výměnou za odměny. Pokud své partnery účastníci experimentu zradí ještě předtím, než jsou s odměnami seznámeni, nevypovídá to o jejich povaze příliš dobrého.

Zmínka o týrání elektrickým proudem pak odkazuje na velmi slavný Milgramův experiment, který zkoumá lidskou ochotu podřídit se autoritě i za cenu, že to někomu dalšímu působí fyzickou bolest. Jak ale naznačuje dialog, experiment, o kterém je ve stripu řeč, neměl ve skutečnosti s Milgramovým experimentem nic společného, neboť se jednalo o studii pleťových krémů.

Mouseover text si pak lze vyložit dvěma různými způsoby - buďto členové bezpečnostní komise dospěli po osobním setkání s účastníky studií k závěru, že se jedná o tak zkažené lidi, že si naznačené zacházení zaslouží, anebo jsou členové této komise podobně sociopatičtí jako účastníci zmiňovaných studií.