Vysvětlení 1378 - Turbína

Dnes tu máme opět jeden z těch comicsů, u kterých se nám nepodařilo vymyslet odpovídající překlad.

Vtip původního stripu spočívá ve dvojím významu věty "I'm not a huge fan", kterou větrná turbína odpovídá muž na zemi na jeho dotaz. Tahle větě jednak znamená něco ve smyslu "Nejsem z něj kdovíjak nadšená", ale současně lze také chápat doslovně, tedy "Nejsem žádný obří větrák" - což je rozhodně pravda, protože rozdíl mezi turbínou a větrákem (který muži na zemi, jak se zdá, zcela uniká) je právě v tom, že větrák slouží k umělému vytvoření proudu vzduchu, zatímco turbína přesně naopak slouží k využití již existujícího proudění za nějakým dalším účelem. Jinými slovy - pokud byste v horku a bezvětří roztočili větrnou turbínu a stoupnete si před ni, příliš se neochladíte. Na to byste potřebovali větrák.

Jelikož je něco takového v češtině patrně nereprodukovatelné, sáhli jsme alespoň po variantě, která je v jistém ohledu taktéž dvojznačná a snad je alespoň trochu úsměvná, když už nedosahuje vtipnosti originálu.

Mouseover text pak opět jednou odkazuje na Randallovy oblíbené trebuchety.