Vysvětlení 1015 - Kerning

Vysvětlení tohoto stripu bude asi pro naše stránky poněkud kontraproduktivní, jelikož jeho vznikem v podstatě nepřímo sdělujeme, že naše čtenáře opravdu hodně nenávidíme, nicméně tedy...

Kerning je typografický pojem, který označuje úpravu mezer mezi konkrétními znaky tak, aby výsledek působil vizuálně příjemněji. Pokud by mezi jednotlivými znaky byly vždy stejné rozestupy, nepůsobil by výsledný text tak dobře. Dnešní profesionální počítačové fonty obvykle obsahují takzvané kerningové páry, tedy definice mezer mezi konkrétními dvěma znaky, vyskytnou-li se v textu vedle sebe. Stejně tak moderní počítačové programy většinou odvádějí poměrně dobrou práci, co se kerningu týče, ovšem protože s nimi současně mnohem častěji pracují méně zdatní lidé s horším vizuálním citem, není výjimkou narazit na nápisy a texty s opravdu poměrně dost špatným kerningem. Rozpoznávání špatného kerningu přitom, jak vtipně ilustruje tento strip, patří mezi jednu z věcí, které, jakmile o nich víte, vás jsou schopny velmi spolehlivě iritovat - například proto, že jsou poměrně spolehlivým důkazem toho, že se díváte na práci typografického ignoranta, nebo proto, že jsou k vidění skutečně až překvapivě často.

Na práci typografických ignorantů pak odkazuje i mouseover text. (Budiž nám nicméně snad alespoň do jisté míry omluvou to, že font, který používáme, je víceméně amatérskou snahou o převedení Randallova písma do podoby TrueType fontu. A že jsme si do něj například české znaky museli dodělávat zcela sami.)