Vysvětlení 1377 - Ryba

Fermiho paradox je vyjádřením rozporu mezi vysokou pravděpodobností existence mimozemských civilizací a absencí jakýchkoliv důkazů o ní.

Dnešní comics naráží na skutečnost, že astronomové v poslední době objevují v našem relativním okolí další a další planety, na kterých by teoreticky mohl existovat život, ale zatím stále neexistuje jediný důkaz o jeho skutečné existenci. To je samozřejmě jednak způsobeno tím, že nalézt známky života je nesrovnatelně náročnější než najít potenciální místa jeho existence, a jednak také tím, že ačkoliv počet objevených obyvatelných planet skutečně poměrně rychle stoupá, stále se jedná o planety jen u nepatrného zlomku z celkového množství hvězd v rámci naší Galaxie.

Comics přitom přichází s další, méně konvenční teorií o tom, proč jsme zatím neobjevili žádné známky mimozemského života - totiž že ho možná pouze nevidíme, stejně jako nevidíme rybu, která splývá s mořským dnem, aby se ukryla před predátory. V takovém případě by mohlo být docela dobře možné, že se skutečně ve vesmíru vyskytují nějací predátoři, před kterými se mimozemské civilizace ukrývají. Poslední panel comicsu tento nápad v souladu s oním "mořským" přirovnáním přivádí poněkud netradičním směrem a mouseover text pak celou situaci podává v patřičně dramatickém duchu.