Vysvětlení 1604 - Hadi

V USA existuje hned několik mnemotechnických pomůcek, které slouží k rozpoznání korálovce, jednoho z nejjedovatějších hadů v Severní Americe. Existují totiž hadi, kteří vypadají velice podobně, ale liší se od korálovce pořadím barev v pruzích na těle a tím, že jsou víceméně neškodní.

Protagonisté dnešního comicsu byli nicméně vůči těmto poučkám zřejmě poměrně imunní. Hrdinka stripu konstatuje, že na hadovi vidí červený proužek, následovaný žlutým a černým, a interpretuje tedy tyto pruhy coby barevný kód pro značení hodnot rezistorů, takže dochází k závěru, že se jedná o hada, jehož odpor je 24 ohmů. Možná by bylo lepší, kdyby věnovala více pozornosti i jiným oblastem než pouze elektrotechnice, protože pokud má na sobě had v jejích rukách skutečně žluté proužky vedle červených, pak se jedná o pravého korálovce (tedy přinejmenším pokud se děj stripu odehrává v Severní Americe - u jihoamerických a latinskoamerických hadů je to celé poněkud komplikovanější).

Mouseover text pak naráží na existenci čtvrtého proužku v kódovém označení rezistorů, který v jejich případě udává povolenou toleranci skutečné hodnoty rezistoru. Pokud takový proužek chybí (jako by chyběl v případě tohoto hada), znamená to, že povolená odchylka hodnoty rezistoru je +-20 procent.