Vysvětlení 1605 - DNA

Dnešní strip by se dal v zásadě shrnout velice jednoduše: DNA je opravdu velmi, VELMI komplikovaná věc, a i kdybychom dosáhli stavu, kdy ji celou kompletně pochopíme (což je stále velmi vzdálené), pořád by nám to poskytlo jen malou část informací, potřebných k pochopení toho, jak vše doopravdy funguje. Žena v comicsu to ilustruje na příkladu hlavní stránky vyhledávače Google - na první pohled se jedná o velice triviální a prostou, takřka prázdnou stránku, ale pokud si zobrazíte její zdrojový kód, zjistíte, že je opravdu velmi komplikovaný, a budete stále velmi vzdáleni pochopení, co daný kód doopravdy dělá. Skutečnost, že jsme například již víceméně kompletně zmapovali lidský genom, má ve skutečnosti mnohem menší význam, než by se mohlo zdát - i když je samozřejmě přesto velice významná.

Mouseover text si pak dělá legraci z poměrně často se objevujících informací o tom, že byl objeven gen, způsobující to či ono. V tomto případě se jedná o údajný gen, který je zodpovědný za objevy genů, zodpovědných za konkrétní věci. Podle dalšího popisu je přitom tento gen tvořen celým chromozómem a dokonce i mitochondriemi - jinými slovy je tvořen v podstatě naprosto vším, co nás po genetické stránce činí lidmi.