Vysvětlení 1677 - Kondenzační čáry

Nejsme si jisti, zda je třeba to vůbec vysvětlovat, nicméně - kondenzační čáry na obloze jsou zcela standardním produktem leteckých motorů za specifických atmosférických podmínek, kdy na mikroskopických pevných částečkách, vznikajících při spalování leteckého benzínu, kondenzuje vodní pára, kterou motory taktéž produkují. Jak bylo zmíněno, při jejich vzniku záleží na konkrétních atmosférických podmínkách, proto čáry někdy vznikají jen slabě nebo vůbec a jindy jich je doslova plná obloha.

Chemtrails naproti tomu nejsou produktem leteckých motorů, ale mozků konspiračních teoretiků, kteří je považují za záměrný produkt a projev toho, že jsou do atmosféry leteckými společnostmi rozprašovány chemické látky, které by měly sloužit k nejrůznějším účelům (v závislosti na míře vyšinutosti daného konspiračního teoretika), od nejrůznějšího ovlivňování zdraví a myšlení lidí až po snahu zcela zatemnit oblohu mraky a získat vládu nad světem.

Podobně zásadní je i rozdíl mezi astronomií a astrologií, na který je v duchu předešlého naráženo v mouseover textu. Astronomie je obecně věda, zkoumající dění mimo naši planetu. Astrologie, která s astronomií snad kromě zájmu o vesmírná tělesa nemá jinak pranic společného, pak označuje více či méně přesvědčivé snahy namluvit bohužel velmi nezanedbatelnému množství lidí, že veskrze náhodná postavení vesmírných těles jakýmsi jasně daným způsobem rozhodují o jejich životních osudech, a získat za to od nich pokud možno co nejvyšší úplatu. Bohužel není výjimkou, že jsou tyto dva termíny zaměňovány, a to někdy i v rádoby seriozních médiích. Doktor Grygar by jistě mohl vyprávět...