Vysvětlení 1683 - Digitální data

Ačkoliv by se mohlo v souladu s tím, co říkají protagonisté dnešního stripu, skutečně zdát, že digitální data jsou v podstatě nezničitelná a při jejich kopírování vzniká stoprocentní kopie originálu, obrazová složka stripu si dělá legraci ze skutečnosti, že to bohužel často tak docela pravda, protože jsou ke kopírování a sdílení oněch dat až příliš často používány metody, které k degradaci kvality tak jako tak vedou.

První panel stripu má plnou kvalitu bezztrátového PNG souboru, ve kterých je xkcd (a tedy i xkcz) standardně šířeno.

Druhý panel je stále poměrně kvalitní, ale k jeho uložení již byla použit ztrátový formát JPG, takže se v něm začínají objevovat klasické kompresní artefakty.

Třetí panel je viditelně horší - je evidentní, že vznikl opakovanou JPG kompresí předchozího JPEGu (dost možná opakovanou několikrát, jak se obrázek šířil od uživatele k uživateli). Kompresní artefakty už jsou velmi viditelné a začínají narušovat i kresbu samotnou. Obrázek je také poněkud méně kontrastní a kompresní artefakty se v něm začínají objevovat i v podobě barevných skvrn, které v původně černobílé kresbě nemají co dělat. Ve spodní části panelu navíc vidíme navigační lištu mobilního prohlížeče - což je nepochybně narážka na bohužel se stále rozšiřující trend sdílet obrázky jako screenshot obrazovky mobilního telefonu, na kterém si dotyčný prohlížel původní obrázek, respektive spíše jeho několikátou kopii někde na Facebooku.

Kvalita čtvrtého panelu je pak velmi tristní. Opakovaná rekomprese obrázku výrazně redukovala kontrast, takže pozadí už není bílé, ale spíše světle šedé, a kresba je naopak spíše tmavě šedá místo černé. Celý panel je také pokrytý barevnými skvrnami, vzniklými následkem mnohokrát opakované rekomprese. V dolní části stále vidíme onu navigační lištu prohlížeče, ovšem rekomprese ji rozmazala téměř k nečitelnosti. V horní části panelu je nicméně nyní vidět stavová lišta Android zařízení, což naznačuje, že zmíněnou praktikou screenshotování mobilního telefonu prošel tento panel vícekrát. Samotný obsah panelu má také navíc špatný stranový poměr - je na šířku poněkud roztaženější, než by měl být - a je příliš ořízlý, takže "slovní bublina" u horního okraje má částečně ořízlou nejvrchnější řadu písmen a slovní bublině u pravého okraje chybí konec. Přes celý obrázek vidíme vodoznak, který sděluje, že některý z těch, komu obrázek prošel rukama, použil pro jeho "sdílení" neregistrovanou verzi jakéhosi screenshotovacího programu, což je také velmi rozšířený nešvar (jak screenshotování obrázků namísto prostého přeuložení, tak ignorování podobných vodoznaků). A o nejrůznějších vodoznacích, které si do obrázků vkládají nejrůznější stránky a služby, používané k šíření obrazového obsahu, snad ani není třeba hovořit.

Mouseover text pak naráží na skutečnost, že podobná degradace obsahu se neomezuje pouze na audiovizuální data - celý text je zapsaný v kódování UTF-8, ovšem zobrazený tak, jako by ve skutečnosti byl v kódové stránce 1252, takže se místo správných českých znaků objevují shluky podivných symbolů a uživatel tak vidí něco docela jiného, než by správně vidět měl. Pro Čecha je nicméně tato situace nepochybně běžnější než pro Američana - s kódováním češtiny je odjakživa spousta zábavy. V další rovině pak mouseover text obsahuje také narážku na skutečnost, že i mouseover texty, které xkcd/xkcz používá, jsou něčím, co se může s přechodem k dotykovým či hlasovým rozhraním postupně zcela vytratit.

--------------------

Mimochodem - připadalo nám poměrně vtipné a příznačné zaměnit v originálu použitý vodoznak stránek 9GAG za jejich českou alternativu, která je taktéž nechvalně proslulá tím, že na všechny obrázky tam zveřejněné (samozřejmě zcela běžně bez souhlasu autora) automaticky připlácne vlastní vodoznak. Ale teprve při práci na lokalizaci stripu jsme víceméně náhodou zjistili, jak velmi na místě takové rozhodnutí bylo... To prostě nevymyslíte.

Mimochodem, i my jsme se už mnohokrát s touto praktikou setkali (a pro Randalla je nepochybně ještě mnohem aktuálnější, ostatně vizte předchozí odstavec). Už se nám několikrát stalo, že jsme někde narazili na obrázek z xkcz, ovšem přeuložený v horší kvalitě na nějakém docela jiném místě a nezřídka navíc zcela zbavený mouseover textu, který je často nedílnou součástí vtipu. Dokonce se nám už párkrát stalo i to, že někdo podobným stylem náš obrázek přesdílel třeba na Facebooku a ještě nás v onom sdílení otagoval, takže nám o něm ihned vyskočila notifikace. A ačkoliv jsme jistě rádi za každé sdílení našeho obsahu, rádi bychom vás poprosili o to, abyste se k podobné praxi pokud možno neuchylovali a místo podobného "sdílení" prostě nasdíleli odkaz na daný strip na těchto stránkách. Nemáme tu žádné reklamy ani nic podobného, nejsme na tvorbě xkcz nijak finančně zainteresovaní (respektive až na velmi vzácný občasný příspěvek od čtenářů existenci těchto stránek naopak dotujeme z vlastní kapsy finančně i časově - zrovna tenhle konkrétní překlad vznikal několik hodin, při kterých jsme se skutečně ani chvilku nenudili) a naší víceméně jedinou odměnou a motivací tak jsou počty sdílení a zhlédnutí jednotlivých stripů. Takže pokud se vám naše překlady líbí a chcete, aby vznikaly ještě co nejdéle, prosíme vás, šiřte xkcz dál do světa a šiřte ho prostřednictvím původního odkazu, nikoliv přeuložením stripů na nějaké jiné místo. A pokud skutečně nemůžete jinak a prostě musíte naše obrázky uložit jinam, tak alespoň uveďte odkaz na původní zdroj, nezhoršujte kvalitu obrázků a alespoň v nějaké formě uveďte také odpovídající mouseover text.

Díky za pochopení.