Vysvětlení 1417 - Sedm

Randall se v dnešním stripu přiznává k problémům se zapamatováním/rozlišováním množin o sedmi prvcích. Demonstruje to snahou vyjmenovat všech sedm trpaslíků ze Sněhurky. Ve skutečnosti je samozřejmě správně jen první jméno, tedy Kejchal. Zbylá jména pocházejí z nejrůznějších jiných seznamů o sedmi prvcích:

Kmen - sedm taxonomických kategorií, do kterých jsou zařazeny veškeré živé organismy na Zemi
Evropa - sedm kontinentů
Lenost - sedm smrtelných hříchů
Guacamole - jedna z ingrediencí takzvané sedmivrstvé omáčky z mexické kuchyně
Linková - sedm vrstev OSI standardu počítačových sítí
Rhódský kolos - sedm divů světa

V mouseover textu pak následuje další příklad, tentokrát na dnech v týdnu. Po správně uvedeném pondělku zde následují:

Severní ledový - modernizovaná verze sedmera moří zahrnuje mimo jiné i Severní ledový oceán
Chico - jeden ze Sedmi statečných
Zelená - sedm základních barev světelného spektra
Elektra - sedm sester z řeckých bájí, jinak též zvaných Plejády (stejnojmenná otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka, jejíž nejjasnější hvězdy nesou jména těchto sedmi sester, je mimo jiné údajně Randallovým nejoblíbenějším nebeským objektem)
Synergie - sedm návyků skutečně efektivních lidí podle knihy Stephena Coveyho
Sedmá pečeť - sedmero pečetí, otevíraných ve Zjevení svatého Jana v Novém zákoně