Vysvětlení 1421 - Budoucí já

Hrdina dnešního stripu si prohlíží poznámky v programovém kódu, které evidentně napsal před nespecifikovaným množstvím let velmi prorockým způsobem. Programátoři ovšem málokdy prohlížejí kód, který funguje, takže bylo celkem předvídatelné, že si tyto poznámky někdy v budoucnu znovu přečte až ve chvíli, kdy daný kód začne způsobovat nějaké problémy. Je například možné, že byl záměrně zjednodušen i za cenu toho, že pravděpodobně někdo v budoucnu přestane vyhovovat narůstajícím potřebám uživatelů či jiných částí programového kódu.

Parser je označení pro programový kód, který interpretuje vstupní data za účelem nějakého jejich dalšího zpracování.