Vysvětlení 1425 - Úkoly

Jak správně podotýká dnešní strip, v počítačovém světě je někdy pro nezasvěceného dost těžké pochopit, proč jeden úkol může být relativně triviální, zatímco druhý obrovsky náročný.

Muž na obrázku evidentně představuje jednoho takového běžného člověka, který zadává programátorovi (respektive zde tedy programátorce) práci. Požadavek na ověření toho, zda se uživatel nachází v národním parku, je poměrně snadný. Mobilní telefony dnes disponují několika způsoby, jak zjistit s různou přesností svou aktuální polohu - ostatně, tu musejí alespoň přibližně znát už z principu fungování mobilních služeb (samozřejmě za předpokladu, že se právě nacházejí v oblasti, pokryté mobilním signálem). Není proto příliš těžké tuto pozici nějak dále zpracovat a vyhodnotit na základě mapových podkladů a souřadnic.

Druhý požadavek se může zdát nezasvěcenému uživateli prakticky stejně náročný - stačí se přece podívat na snímek a jasně vidíme, zda se na něm nachází nějaký pták. Bohužel je ale třeba celou věc vnímat z hlediska počítače, nikoliv člověka. Počítač vnímá snímek pouze jako hromadu nesourodých dat a není schopen v nich vidět konkrétní předměty či objekty tak, jako je na snímku snadno ihned vidí lidský mozek. Má-li se s dostatečnou spolehlivostí byť jen pokusit o vyhodnocování toho, co na snímku je, potřebuje k tomu i v případě těch nejzákladnějších objektů velice sofistikované algoritmy, pomocí kterých je (prozatím stále v poměrně omezené míře) schopen obsah snímku alespoň nějakým základním způsobem vyhodnotit. Rozpoznání, zda je na snímku pták, by jakožto úkol, který se může velice snadno velmi zkomplikovat (ptáci mají různé barvy, mohou mít různé tvary, různou velikost, nemusejí být na snímku celí, mohou různě splývat s pozadím a podobně) pak vyžadovalo opravdu velice komplikované rozhodování a vyhodnocení, které v současné době zatím pravděpodobně vůbec nejsme schopni vytvořit. Systémy pro rozpoznávání obličejů či úsměvů na fotografiích, kterými dnes disponuje nejeden fotoaparát, jsou ve skutečnosti mnohem komplikovanější a sofistikovanější, než by si laik mohl myslet.

Vše pak dokladuje také mouseover text, zmiňující skutečnou příhodu. Marvin Minsky je přitom uznávaným odborníkem v oblasti umělé inteligence.