Vysvětlení 1426 - Zredukujte své účty

Dnešní strip je opravdu velmi zábavný, je-li mezi přítomnými nějaký chemik.

Slovo "redukce" se používá v řadě různých významů. V chemii se jako "redukce" označuje reakce, která je víceméně opakem (a současně doplňkem, neboť probíhají vždy obě současně) oxidace - při oxidaci atom dané látky elektrony ztrácí, při redukci je naopak získává. Je nicméně velmi nepravděpodobné, že pokus o chemickou redukci papíru s účty bude mít za následek snížení (tedy redukci) splátek na hypotéku...

Tetrahydridoboritan sodný (NaBH4) je velmi významným redukčním činidlem, které se v chemii při redukčních reakcích často používá.

Mouseover text pak samozřejmě odkazuje na skutečnost, že hoření (například papíru) je v chemickém smyslu oxidační reakcí.