Vysvětlení 1424 - Do střehu

Dnešní strip vytváří zajímavé paralely mezi šermířským zápasem a vztahem dvou lidí, respektive důvěrným rozhovorem.

Muž vlevo vyzývá "Do střehu!", což je samozřejmě klasické šermířské zvolání, zahajující souboj, ovšem muž vpravo si ho evidentně vykládá poněkud méně doslovně, nijak viditelně na něj po šermířské stránce nereaguje a chová se poměrně rezignovaně. Ve druhém panelu pak namísto zahájení souboje komentuje skutečnost, že ačkoliv se oba podle všeho znají již velice dlouho a důvěrně, pokud se ho muž vlevo zeptá, na co právě myslí, stejně poněkud zaváhá, než odpoví - pokud si přitom dva lidé skutečně plně důvěřují, alespoň teoreticky by takovéto zaváhání nemělo nastávat. Muž vlevo pak navrhuje být trochu méně ve střehu, na což muž vpravo opět poměrně rezignovaně opáčí, že to už zkoušel a bolelo to. Může přitom mít na mysli jak skutečně fyzickou bolest, pokud bychom to chápali v rovině šermířské, ale také bolest psychickou, pokud se budeme držet oné citové roviny - v takovém případě v podstatě říká, že už v minulosti někomu plně důvěřovat zkoušel, ale dotyčný toho nějakým způsobem zneužil.

Mouseover text pak jako obvykle pokračuje v naznačené situaci. Muž vlevo zvolal "Zásah!", což můžeme opět chápat buď doslovně šermířsky, nebo přeneseně, na což muž vpravo odpovídá námitkou, že měl citovou prioritu - v šermu může za jistých specifických situací rozhodovat o přidělení bodu priorita daného výpadu. Například pokud oba soupeři docílili zásahu prakticky současně, získává bod ten z nich, který daný výpad zahájil dříve.