Vysvětlení 1448 - Otázka

Otázka, která je nám v dnešním stripu prezentována, vypadá jako poměrně nevinná otázka na kousku papíru, jakou by si mohli mezi sebou posílat školáci - i její poněkud dětinská forma s možnostmi "Ano/Ne" a také stylizace finální odpovědi v mouseover textu tomu nasvědčují. Třetí možnost tak působí poněkud úsměvně nepatřičně.

Celý strip má ale ještě humornější další úroveň, kterou ocení zejména fanoušci díla Isaaca Asimova. Je totiž zcela evidentní, že celý strip včetně mouseover textu naráží na jeho povídku z roku 1956 s názvem Poslední otázka, ve které se lidstvo v různých fázích vývoje za různých okolností ptá svého nejdokonalejšího počítače, původně zvaného MultivAC (zvýrazněné AC, které jako jediné zůstává v názvu všech inkarnací počítače v průběhu věků, znamená Analog Computer, tedy "analogový počítač"), na to, zda je možné zvrátit ve vesmíru setrvalý nárůst entropie a tedy i zabránit jeho nevyhnutelnému konci. Všimněte si mimochodem paralel se Stopařovým průvodcem po Galaxii - je celkem pravděpodobné, že se právě touto povídku Douglas Adams částečně inspiroval. A ačkoliv MultivAC k odpovědi nakonec dospěje (ale k jaké a za jakých okolností, to samozřejmě nebudeme prozrazovat - i kdy mouseover text leccos naznačuje), do té doby vytrvale odpovídá takřka stejnou větou, která figuruje i v dnešním stripu.