Vysvětlení 1447 - Metaanalýza

Dnešní strip se v podstatě dá pro znalce internetových memů shrnout do dvou slov: Yo, dawg...

Metaanalýza je vědeckou studií, která porovnává a hodnotí výsledky několika různých předchozích studií na stejné téma s cílem získat vyváženější a objektivnější pohled na celou problematiku a jako taková je považována za výrazně věrohodnější zdroj než samotné jednotlivé studie.

Medline, Embase a Cochrane jsou skutečné databáze vědeckých informací z oblasti medicíny.

Jakkoliv by se mohlo zdát, že nápad na vytvoření metametaanalýz (tedy přezkoumání a zhodnocení výsledků více metaanalýz) je už čistě Randallovým dílem, není tomu tak - všechny v dnešním stripu "metametaanalýzy" skutečně existují, i když se pro ně nepoužívá termín "metametaanalýza".

Randall nicméně celou tuto myšlenku posouvá o úroveň dál a plánuje vytvoření metametametaanalýzy, ovšem čistě v naději, že mu její publikování bude zamítnuto s odůvodněním "příliš meta" - což je výraz, který se na internetu poměrně běžně používá pro označení něčeho, co je natolik podivné a abstraktní a překombinované, že se to začíná vymykat chápání.