Vysvětlení 1409 - Dotaz

Opět tu po nějaké době máme jeden mírně programátorský strip.

Tajemná krabička, kterou nachází protagonistka stripu, v dialogu naznačuje, že načetla databázovou tabulku s názvem "Lidé" a vybízí k zadání databázového dotazu. Hrdinka stripu tak po jistém váhání učiní a zadává pomocí jazyka SQL nejrůznější dotazy: na všechny osoby, které jsou starší než 30 let, osoby, které vydělávají více než 2 miliony korun ročně, osoby, které mají strach z létání a konečně osoby, které v uplynulých dvanácti hodinách sledovaly porno. Počty osob, které jí její databázový dotaz prostřednictvím krabičky označí, přitom přibližně odpovídají skutečným statistikám ve Spojených státech.

Ať už ji k tomu vedlo cokoliv, v předposledním poličku pak zadá příkaz "DROP TABLE LIDE", tedy SQL příkaz pro vymazání tabulky "Lidé". Následky jsou poměrně jednoznačné...

Jak se ovšem zdá z mouseover textu, nemusí být vše tak úplně ztraceno.

Výklad toho, co tímto stripem a zejména jeho zakončením chtěl Randall vlastně přesně sdělit, ponecháváme na jednom každém čtenáři...