Vysvětlení 1404 - Virtuální plazma kvantového vakua

Dnes je tu jeden velmi kvantový strip, jehož vysvětlení je poněkud nad naše síly a chápání, takže tolerujte případné nejasnosti či nepřesnosti.

Hlavním tématem stripu je nedávná informace několika vědců z NASA o tom, že se jim údajně podařilo v praxi otestovat zcela nový druh mikrovlnného pohonu, který by přinejmenším teoreticky měl být v rozporu se zákonem zachování hybnosti, protože je schopen vyprodukovat tah, aniž by jeho "trysku" cokoliv opouštělo. Po napojení na zdroj energie se údajně tomuto motoru podařilo vygenerovat velmi nepatrné množství tahu, které údajně vzniká interakcí s "virtuálním plazmatem kvantového vakua". Nakolik celé věci rozumíme (což není mnoho, to přiznáme zcela na rovinu), jedná se o zcela nový termín, který byl vymyšlen/definován za účelem vysvětlení chování celého zařízení.

Žena v comicsu nicméně upozorňuje na pozoruhodný nepoměr vložené a získané energie tohoto experimentálního motoru, a poznamenává, že i její vlastní tělo by patrně při podobném experimentu reagovalo podstatně intenzivněji. Na námitku, že její tělo ovšem neprovádí zmíněnou klíčovou interakci s kvantovým vakuem, pak opáčí, že to není tak jednoznačné, jelikož je schopna provádět nejrůznější věci. Její společník pak v souladu s kvantovými principy nejistoty uznává, že to patrně skutečně nemůžeme vědět s jistotou.

Mouseover text se pak dále vysmívá přístupu autorů onoho experimentu, kteří se rozhodli svá nečekaná pozorování vysvětlit raději vymyšlením zcela nových termínů a fyzikálních teorií, místo aby je v souladu s obvyklým vědeckým přístupem podrobněji studovali.

Jako zajímavost je patrně vhodné dodat, že onen údajný "nemožný" pohon obdobné chování vykazoval i v případě, kdy byl záměrně nastavený chybně a tedy by neměl pracovat. Práce autorů celého experimentu také nebyla dosud oficiálně vědecky publikována a zhodnocena, byla zatím představena pouze formou přednášky na vědecké konferenci, a Johnsonovo vesmírné centrum, kde experiment proběhl, k němu dosud stále nevydal oficiální vyjádření. Velmi skepticky a často poměrně podobně jako v tomto stripu Randall se k celému experimentu a postupu jeho autorů vyjádřili i někteří přední fyzici.