Vysvětlení 1334 - Druhá

Dnešní comics není asi třeba příliš vysvětlovat, ale možná je na místě drobná vysvětlivka pro ty, kteří se již nesetkali s fenoménem webringů, který na pamětníka dýchá nostalgií stránek na Geocities a vyvolává v něm vzpomínky na velmi specifický design tehdejších stránek (s nezbytnými animovanými GIFy).

Ve dřevních dobách internetu docházelo poměrně často k tomu, že se podobně zaměřené internetové stránky sdružovaly do větších celků, webringů (webových kruhů), a v rámci jednotlivých stránek bylo možné snadno přejít na další (a předchozí) stránku daného webringu. A protože se skutečně jednalo o kruh v pravém slova smyslu, znamená to, že pokud jste v takovém přesouvání na další stránku webringu pokračovali dostatečně dlouho, vrátili jste se na stránku, na které jste svou pouť započali.