wut.xkcz.cz
24Úno 2014

Vysvětlení 1334 - Druhá

Dnešní comics není asi třeba příliš vysvětlovat, ale možná je na místě drobná vysvětlivka pro ty, kteří se již nesetkali s fenoménem webringů, který na pamětníka dýchá nostalgií stránek na Geocities a vyvolává v něm vzpomínky na velmi specifický design tehdejších stránek (s nezbytnými animovanými GIFy).

Ve dřevních dobách internetu docházelo poměrně často k tomu, že se podobně zaměřené internetové stránky sdružovaly do větších celků, webringů (webových kruhů), a v rámci jednotlivých stránek bylo možné snadno přejít na další (a předchozí) stránku daného webringu. A protože se skutečně jednalo o kruh v pravém slova smyslu, znamená to, že pokud jste v takovém přesouvání na další stránku webringu pokračovali dostatečně dlouho, vrátili jste se na stránku, na které jste svou pouť započali.

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Omlouváme se, formulář pro komentář je momentálně uzavřen.

Trackbacky jsou zakázány