Vysvětlení 1309 - Nekonečné rolování

Nekonečné rolování je v poslední době poměrně oblíbená technika, používaná v designu webů, považovaných za moderní. Místo klasického stránkování uživatel roluje zdánlivě nekonečnou stránkou, na které se postupně objevuje další a další obsah. Příkladem takové stránky může být například photostream na Flickru nebo fotogalerie na Google+ - jak jimi listujete, postupně se načítají další snímky a (přinejmenším v případě G+) stránka se natahuje.

Takový návrh stránek je sice efektní a může snižovat paměťové nároky dané stránky či množství přenesených dat, ale má současně i několik nevýhod - jednou z nich (a tou, na kterou se zaměřuje dnešní comics) je i skutečnost, že pokud na takovéto stránce kliknete na nějaký odkaz a chcete se z něj následně vrátit zpátky, nevrátíte se přesně na onu pozici, ze které jste klikali (protože je celá stránka generovaná dynamicky), ale zpátky nahoru na stránku a na místo, kde jste se předtím nacházeli, musíte znovu rolovat. Hrdinka dnešního comicsu má před sebou knihu, která funguje naprosto stejným způsobem - pokud by se čtenářka v knize dotkla něčeho, čeho se dotknout nechtěla, bude muset celou knihou začít listovat znovu od začátku.

Je třeba dodat, že tento problém se snaží někteří webdesigneři alespoň částečně obcházet například tím, že nekonečné rolování kombinují s klasickým stránkováním - to je například případ i zmíněného photostreamu na Flickru.

Mouseover text pak tradičně vše posouvá ještě o kus dál poněkud jízlivým návrhem, že bychom možná mohli zcela zrušit tlačítko Zpět v prohlížečích, jelikož je možná jeho funkce pro moderní webdesign až příliš pokročilá, než aby se s ní dokázal vypořádat.