Vysvětlení 1306 - Cyklus speciálních znaků

Speciální znaky na začátku slov se v programování obvykle používají k viditelné specifikaci typu proměnné. To přispívá ke snazší čitelnosti celého kódu - programátor ví, s jakým typem proměnné právě program pracuje, aniž by se musel dívat na to, jak byla konkrétně deklarována, nebo obecně ke zpřehlednění zápisu kódu.

V QBasicu, Bashi a Perlu se takové znaky používají, naopak v C++ a v Pythonu používány nejsou a názvy proměnných v nich nejsou uvozené žádným speciálním znakem. Comics se snaží naznačovat, že se jedná o neustále probíhající cyklus, ve kterém se tyto dvě možnosti periodicky střídají. Zatím posledním bodem této křivky, který je na grafu znázorněn, se ovšem netýká programovacích jazyků, nýbrž sociálních sítí a služeb. Na síti Google+ (a také na Facebooku) je znaménko + před nějakým slovem používáno k označování/vytváření odkazů na jiné G+ účty a stránky. Na Twitteru se za stejným účelem používá pro změnu znak @, tedy zavináč. Dvojitým křížkem neboli "hashem" se pak na sociálních sítích (původem na Twitteru, dnes již na všech třech hlavních) označují takzvané "hashtagy", neboli jakási klíčová slova, která obvykle specifikují téma daného postu a s jejichž pomocí se dá na dané sociální síti snadno vyhledávat příspěvky různých osob na stejné téma (tedy se stejným hashtagem).

Mouseover text pak celý cyklus poněkud jízlivě komentuje.