wut.xkcz.cz
18Pro 2013

Vysvětlení 1305 - Nezdokumentovaná funkce

Dnešní comics je v předvánoční době poměrně zádumčivý a existencionalistický. Zmiňuje se o nezdokumentované funkci jistého starého programu, tedy funkci, která nebyla popsána v jeho manuálu či dokumentaci a byla tedy určena pouze pro ty, kterým se ji podařilo náhodou odhalit. Takové funkce jsou poměrně běžné a dnes se jim také často říká "easter eggs", velikonoční vajíčka. Je ovšem pravda, že nezdokumentovaná funkce, která by měla sloužit pro přístup k technické podpoře, by byla poměrně netradiční.

V tomto případě comics popisuje situaci, kdy je takovou nezdokumentovanou funkcí přístup k soukromému chatovacímu systému, který objevilo jen pár vyvolených a vytvořilo zde v průběhu let vlastní specifickou komunitu. Jak comics zmiňuje, ačkoliv nikdo netuší, kdo vlastně celý systém provozuje a udržuje, navzdory veškerým očekáváním stále funguje - soudě podle náznaků na stále komplikovanější způsoby, jak se k němu dostat, až překvapivě dlouho, protože aplikaci, se kterou byl spojen, je evidentně stále těžší a těžší na moderních počítačích spouštět a je k tomu třeba používat virtuálních strojů, tedy programů, umožňujících uživateli provozovat virtuální "počítač v počítači", které výrazně usnadňují práci se starými programy a systémy. Soudě dle útržků diskuse funguje celý systém tak dlouho, že uživatelů pomalu ubývá, přičemž je z náznaků jasné, že k tomu občas dochází i z důvodů jejich úmrtí. Comics se pak poměrně vážně zamýšlí nad tím, co se s takovými malými virtuálními světy (kterých je plný internet a velká část z nás patrně nějaký z nich navštěvuje) stane, až ze světa odejdou všichni jejich uživatelé.

Nebylo by to ovšem xkcd, aby Randall i takto až překvapivě vážné téma nakonec nepojal s humorem. Poslední panel comicsu proto s úlevou oznamuje, že v daném chatu alespoň nejsou žádné vyskakovací videoreklamy, dnes tak oblíbený prvek internetových stránek. Je pravděpodobné, že se současně jedná o reakci na včerejší oznámení Facebooku, že hodlá uživatelům předkládat reklamní videa, která se budou spouštět zcela automaticky.

Mouseover text pak v podobném duchu zmiňuje okno s upozorněním, že má uživatel používat své skutečné jméno. Zde se velice pravděpodobně jedná pro změnu o narážku na Google, respektive YouTube, kde takové upozornění na uživatele ještě nedávno vyskakovalo, než začalo být používání skutečných jmen výslovně vynucováno.

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Omlouváme se, formulář pro komentář je momentálně uzavřen.

Trackbacky jsou zakázány