Vysvětlení 1305 - Nezdokumentovaná funkce

Dnešní comics je v předvánoční době poměrně zádumčivý a existencionalistický. Zmiňuje se o nezdokumentované funkci jistého starého programu, tedy funkci, která nebyla popsána v jeho manuálu či dokumentaci a byla tedy určena pouze pro ty, kterým se ji podařilo náhodou odhalit. Takové funkce jsou poměrně běžné a dnes se jim také často říká "easter eggs", velikonoční vajíčka. Je ovšem pravda, že nezdokumentovaná funkce, která by měla sloužit pro přístup k technické podpoře, by byla poměrně netradiční.

V tomto případě comics popisuje situaci, kdy je takovou nezdokumentovanou funkcí přístup k soukromému chatovacímu systému, který objevilo jen pár vyvolených a vytvořilo zde v průběhu let vlastní specifickou komunitu. Jak comics zmiňuje, ačkoliv nikdo netuší, kdo vlastně celý systém provozuje a udržuje, navzdory veškerým očekáváním stále funguje - soudě podle náznaků na stále komplikovanější způsoby, jak se k němu dostat, až překvapivě dlouho, protože aplikaci, se kterou byl spojen, je evidentně stále těžší a těžší na moderních počítačích spouštět a je k tomu třeba používat virtuálních strojů, tedy programů, umožňujících uživateli provozovat virtuální "počítač v počítači", které výrazně usnadňují práci se starými programy a systémy. Soudě dle útržků diskuse funguje celý systém tak dlouho, že uživatelů pomalu ubývá, přičemž je z náznaků jasné, že k tomu občas dochází i z důvodů jejich úmrtí. Comics se pak poměrně vážně zamýšlí nad tím, co se s takovými malými virtuálními světy (kterých je plný internet a velká část z nás patrně nějaký z nich navštěvuje) stane, až ze světa odejdou všichni jejich uživatelé.

Nebylo by to ovšem xkcd, aby Randall i takto až překvapivě vážné téma nakonec nepojal s humorem. Poslední panel comicsu proto s úlevou oznamuje, že v daném chatu alespoň nejsou žádné vyskakovací videoreklamy, dnes tak oblíbený prvek internetových stránek. Je pravděpodobné, že se současně jedná o reakci na včerejší oznámení Facebooku, že hodlá uživatelům předkládat reklamní videa, která se budou spouštět zcela automaticky.

Mouseover text pak v podobném duchu zmiňuje okno s upozorněním, že má uživatel používat své skutečné jméno. Zde se velice pravděpodobně jedná pro změnu o narážku na Google, respektive YouTube, kde takové upozornění na uživatele ještě nedávno vyskakovalo, než začalo být používání skutečných jmen výslovně vynucováno.