Vysvětlení 1219 - Technické zprávy

Technické zprávy bývají obvykle velice suchopárné texty, čtené (ať už nahlas nebo v duchu) velmi monotónním hlasem.

Comics navrhuje způsob, jak si jejich čtení oživit - představovat si, že jejich znění pokřikuje rozčílená manželka na vedoucího projektu, kterého se zpráva týká.

Mouseover text pak nabízí alternativní řešení, které je zcela v souladu s Randallovými tendencemi při myšlenkových experimentech vše poněkud nadsazovat a přehánět.