Vysvětlení 1220 - Hipsteři

Poměrně jednoznačné Randallovo vyjádření k tématu hipsterů a diskusím, které na tohle téma postupně vznikají. Křivky, které jsou v grafu zobrazeny, jsou křivky logistické funkce, jinak též sigmoidy.

Mouseover text pak naráží na skutečnost, že každá další křivka je v absolutních hodnotách nižší a nižší a tedy zahrnuje stále méně lidí, kteří danou věc řeší. Randallova křivka, týkající se jeho grafu, je už velice nízká, takže pokud chcete v tomto trendu nadále pokračovat a namítnout něco k existenci grafu samotného, je velice pravděpodobné, že jste jediní, kdo se k něčemu takovému má potřebu vyjádřit.